Omni Calculator logo

Kalkulator okresu półtrwania leku

Created by Łucja Zaborowska, MD, PhD candidate
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Łucja Zaborowska, MD, PhD candidate and Wojciech Sas, PhD
Based on research by
Greenblatt DJ. Elimination half-life of drugs: value and limitations; Annual Review of Medicine; 1985See 1 more source
Smith DA, Beaumont K, Maurer TS, Di L. Relevance of Half-Life in Drug Design.; Journal of Medicinal Chemistry; May 2018
Last updated: Feb 23, 2024


Omni kalkulator okresu półtrwania leku jest łatwym narzędziem do określenia dawki leku, która w danej chwili jest wciąż obecna w organizmie pacjenta. Okres półtrwania leku opisuje proces jego eliminacji.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co dokładnie określamy terminem „okres półtrwania leku” i jak go obliczyć. W niniejszym artykule przedstawimy ponadto wiele przydatnych przykładów, które pomogą ci łatwo zrozumieć opisywane pojęcie.

Okresu półtrwania leku nie należy mylić z procesem rozpadu pierwiastków promieniotwórczych! Aby dowiedzieć się więcej o zasadach rozpadu radioaktywnego, odwiedź kalkulator okresu półtrwania. ☢️

Jak korzystać z kalkulatora okresu półtrwania leku?

Aby skorzystać z naszego kalkulatora okresu półtrwania leku, będziesz potrzebować następujących danych:

 1. Okres półtrwania danego leku — dane te mogą być podane w minutach, godzinach lub dniach. Kalkulator automatycznie dostosuje jednostkę, w której wyświetlany będzie wynik.

  Jeśli nie znasz okresu półtrwania wybranego leku, spójrz na naszą tabelę zamieszczoną poniżej.

 2. Dawka pierwotna — ilość leku podawana na samym początku leczenia. Dowiedz się więcej o obliczaniu potrzebnej dawki leku, korzystając z kalkulatora dawkowania.

 3. Twoje wyniki zostaną wyświetlone w tabeli składającej się z co najmniej pięciu cykli półtrwania:

  • Czas — czas, który upłynął od pierwszego podania leku;

  • Dawka — ilość leku pozostała w organizmie pacjenta w danym momencie; oraz

  • Stężenie — część pierwotnego stężenia leku nadal obecna w organizmie pacjenta.

Co to jest okres półtrwania leku?

W farmakologii, gdy mówimy o okresie półtrwania leku, zwykle mamy na myśli czas, w którym stężenie leku w osoczu krwi zmniejsza się o połowę.

💡 Okres półtrwania leku opisuje czas, w którym połowa podanego leku zostanie wyeliminowana z organizmu.

Po co jest nam potrzebna ta wartość?

Okres półtrwania leku pomaga nam ocenić moc i toksyczność leku w danym okresie czasu. Jeśli znamy czas eliminacji, możemy łatwo ocenić, jak często lek powinien być podawany, aby zmaksymalizować jego pozytywny efekt i zminimalizować działania niepożądane.

Stężenie leku w danym momencie ma kluczowe znaczenie w przypadku leków o wąskim zakresie tolerancji, np. leków, które mogą wydłużać odstęp QT pacjenta i w konsekwencji prowadzić do arytmii serca.

🕒 Okres półtrwania leku jest całkowitym przeciwieństwem jego czasu podwojenia.

Jak obliczyć okres półtrwania leku?

Omni kalkulator okresu półtrwania eliminacji leku wykorzystuje następujące równanie:

Dawka(t) = Dawka(0) × 0,5(t/T)

gdzie:

 • T — okres półtrwania leku;
 • t — czas, który upłynął od pierwszego, pierwotnego podania leku;
 • Dawka(t) — ilość leku obecna w organizmie pacjenta po upływie czasu t; oraz
 • Dawka(0) — ilość leku podana w pierwszej, pierwotnej dawce.

Okres półtrwania leku — przykłady

Nie znasz okresu półtrwania konkretnej substancji? Szukasz kalkulatora półtrwania Adderallu bądź innego konkretnego leku? Śpieszymy z pomocą!

Drug

Okres półtrwania

Paracetamol (Acetaminofen)

1-4 h

Adderall

9-14 h

Amiodaron

26-107 dni

Karbamazepina

14-47 h

Ciprofloksacyna

4 h

Diazepam

21-37 h

Digoksyna

36-48 h

Adrenalina (Epinefryna)

2-3 min

Fentanyl

3-12 h

Flukonazol

20-50 h

Gancyklowir

3-6 h

Haloperidol

14-41 h

Heparyna

3-6 h

Ketokonazol

2-8 h

Lidokaina

1-2 h

Metotrexat

3-10 h

Metronidazol

8 h

Morfina

1-7 h

Oksykodon

3-5 h

Fenobarbital

81-117 h

Propranolol

2-6 h

Streptomycyna

5-6 h

Tetracyklina

7-11 h

Kwas walproinowy

9-16 h

Warfaryna

20-60 h

Chcesz dowiedzieć się jak obliczać dawki leków takich jak Adderall i lidokaina? Odwiedź Omni kalkulatory dawkowania dla Adderallu 🇺🇸 i lidokainy 🇺🇸.

FAQ

Jaki jest okres półtrwania Adderallu?

Okres półtrwania Adderallu wynosi od 9 do 14 godzin.

Oznacza to, że po 14 godzinach z twojego organizmu zniknie połowa zażytej dawki.

Jaki lek ma najkrótszy okres półtrwania?

Adrenalina (epinefryna) ma jeden z najkrótszych okresów półtrwania, wynoszący zaledwie 2-3 minuty.

Adrenalina jest lekiem ratującym życie, stosowanym w ciężkich reakcjach alergicznych; ze względu na krótki okres półtrwania, jej dawka musi być czasami powtarzana.

Jaki lek ma najdłuższy okres półtrwania?

Amiodaron znajduje się wśród leków o najdłuższym okresie półtrwania. Nasz organizm może potrzebować nawet 107 dni(!), aby pozbyć się tylko połowy przyjętej dawki.

Amiodaron jest lekiem stosowanym w niektórych zaburzeniach rytmu serca i w reanimacji.

Ile Adderallu zostanie w moim krwiobiegu po 6 godzinach?

Załóżmy, że okres półtrwania Adderallu wynosi 12 godzin i że pacjent zażył dokładnie 1 g. Minęło 6 godzin od pierwotnego podania leku. Oto jak obliczyć jego aktualny poziom:

 1. Podziel czas, który upłynął od przyjęcia leku przez okres półtrwania leku (6 / 12 = 0,5).
 2. Wynik z kroku 1 podnieś do połowy potęgi (0,50,5 = 0,707).
 3. Pomnóż uzyskaną liczbę przez początkową dawkę leku (1 g · 0,707).
 4. Obliczyliśmy, że ilość leku po 6 godzinach wynosi 0,71 g.

Po 6 godzinach pacjent nadal ma we krwi ≈0,71 g Adderallu.

Łucja Zaborowska, MD, PhD candidate
Half-life
min
Dosage
mg
Check out 26 similar dosage calculators 💊
Adderall dosageAleve dosageBenadryl… 23 more
People also viewed…

Blood donation due date

Use our blood donation due-date calculator to know the due date when you need to donate next your blood.

Hand Sanitizer - Coronavirus

The hand sanitizer calculator will tell you how much hand sanitizer you need, and how long your supplies will last for.

Schwarzschild radius

Calculate the gravitational acceleration at the event horizon of a black hole of a given mass using the Schwarzschild radius calculator.

Test grade

With this test grade calculator, you'll quickly determine the test percentage score and grade.