Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator INR

Spis treści

Co mierzy INR?Znaczenie wyniku INRJak korzystać z kalkulatora INR?Jak obliczyć INR na podstawie PT?FAQs

Kalkulator INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany, z angielskiego International Normalized Ratio) to proste, bezpłatne narzędzie do oceny czasu protrombinowego (PT) i jego znaczenia. Jest to łatwy sposób na ewaluację zarówno zewnątrzpochodnego, jak i wspólnego szlaku krzepnięcia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest normalny zakres INR i jak go obliczyć, lub, dlaczego wynik INR jest tak ważny — czytaj dalej! 🧮

Staramy się, aby nasze Omni kalkulatory były jak najbardziej precyzyjne i wiarygodne. Pamiętaj jednak, że to narzędzie nigdy nie zastąpi profesjonalnej oceny lekarza. Jeśli jakiekolwiek dolegliwości cię niepokoją, skonsultuj się z lekarzem.

Co mierzy INR?

Ogólnie rzecz biorąc, INR informuje nas o zdolności krwi do krzepnięcia. Jest używany do pomiaru czynności wątroby, oceny działania niektórych leków (starsze leki przeciwzakrzepowe, patrz: kalkulator dawkowania warfaryny) oraz poziomu witaminy K.

Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) to metoda umożliwiająca porównywanie wyników czasu protrombinowego (PT), uzyskanych w różnych laboratoriach, przy użyciu różnych odczynników. Mówiąc prościej: dzięki stworzeniu INR wszyscy polscy, amerykańscy i chińscy lekarze mogą swobodnie rozmawiać o czasie protrombinowym swoich pacjentów, bez obaw o pomyłki przy porównywaniu tej wartości.

INR opisuje zarówno zewnątrzpochodny, jak i wspólny szlak krzepnięcia, pozwalając nam tym samym mierzyć poziomy różnych czynników krzepnięcia, wymienionych poniżej:

 1. Szlak zewnątrzpochodna:
 • VII (prokonwertyna).
 1. Wspólna droga:
 • I (fibrynogen);
 • II (protrombina);
 • V (proakceleryna); oraz
 • X (czynnik Stuarta–Prowera).

Inne metody stosowane do pomiaru krzepliwości krwi to:

Znaczenie wyniku INR

Im wyższy międzynarodowy współczynnik znormalizowany, tym dłużej trwa krzepnięcie krwi. Podwyższony współczynnik INR może wskazywać na większe ryzyko krwawienia, podczas gdy niski INR może oznaczać możliwość wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

 1. Badanie PT INR jest prostym i skutecznym sposobem na kontrolę leczenia osób cierpiących na migotanie przedsionków, chorobę zakrzepowo-zatorową, udar mózgu, jakąkolwiek chorobę tętnic obwodowych, lub pacjentów posiadających mechaniczne zastawki serca:
 • INR < 1,1 — średni poziom dla osoby zdrowej, która nie jest aktualnie leczona żadnymi lekami przeciwzakrzepowymi;
 • 1,1 < INR < 2,0 — podwyższony poziom INR, niewystarczający jednak do zdiagnozowania pacjenta leczonego lekami przeciwzakrzepowymi. Możliwy objaw niewydolności wątroby;
 • 2,0 ≤ INR ≤ 3,0 — stężenie terapeutyczne dla osób leczonych warfaryną i innymi, starszymi rodzajami leków przeciwzakrzepowych;
 • INR > 3,0 — INR jest zbyt wysoki i może oznaczać ryzyko nadmiernego krwawienia❗ Ten poziom INR może być zalecany dla osób ze sztuczną zastawką serca starszej generacji.

* - Uwaga, niektóre polskie podręczniki podają wartości dopiero 4,0-5,0 jako zbyt wysokie i zagrażające krwawieniem. Każdy wątpliwy wynik należy skonsultować z lekarzem prowadzącym, który podejmie decyzję terapeutyczną.

 1. Inne przyczyny podwyższonego INR:
 • Wrodzona lub nabyta choroba powodująca niedobór jednego z czynników krzepnięcia (I, II, V, VII, X);
 • Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC - disseminated intravascular coagulation);
 • Niedobór/niewystarczające spożycie witaminy K; oraz
 • Zniszczenie wątroby, spowodowane np. marskością wątroby.

💡 Leki przeciwzakrzepowe to leki mające na celu spowolnienie krzepnięcia krwi. Ich działanie objawia się zwiększonym PT lub INR. Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak rywaroksaban (Xarelto) , nie wymagają regularnych wizyt kontrolnych i badań krwi, dzięki czemu są wygodniejsze w użyciu.

Zawsze należy rozważyć możliwe powikłania i korzyści związane z każdym leczeniem. Aby ocenić ryzyko chorób, które powinny być leczone lekami przeciwzakrzepowymi, możemy skorzystać z jednego z poniższych narzędzi:

Ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej:

Ryzyko zatorowości płucnej:

Jak korzystać z kalkulatora INR?

Nasz kalkulator INR korzysta z trzech rodzajów danych:

 1. Czas protrombinowy pacjenta (PT) w sekundach;
  PT jest jednym ze standardowych badań krwi wykonywanych w celu oceny krzepliwości krwi.
 2. PT standardowej próbki kontrolnej, używanej w twoim lokalnym centrum diagnostycznym, w sekundach; oraz
 3. Wartość ISI (z ang. International Sensitivity Index, międzynarodowy wskaźnik czułości), podana przez producenta. Mierzy ona czułość tromboplastyny tkankowej stosowanej w procesie analizy PT.

Nasz kalkulator INR szybko przeanalizuje twoje wyniki INR i wyjaśni ci ich znaczenie.

Jak obliczyć INR na podstawie PT?

Równanie, z którego korzysta nasz kalkulator INR, wygląda następująco:

INR=(PT pacjenta/PT kontrolne)ISIINR = (PT\ pacjenta / PT\ kontrolne)^{ISI}

ISI zwykle przyjmuje wartości pomiędzy 0,9-1,7. Zarówno kontrolny czas protrombinowy, jak i ISI zależą od zastosowanej metody analitycznej; twoje laboratorium powinno udostępnić ci te wartości.

Badanie INR powinno być wykonane w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia zaburzeń krzepnięcia. Ważne jest również, aby znać wynik INR/PT pacjenta przed jakimkolwiek planowym zabiegiem chirurgicznym.

FAQs

Jakie są objawy wysokiego poziomu INR?

Wysoki poziom INR jest zwykle bezobjawowy, mogą jednak wystąpić następujące objawy:

 • krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, obfite miesiączki u kobiet;
 • wymioty przypominające fusy z kawy, czarne stolce;
 • ból głowy, splątanie (z powodu krwawienia wewnątrzczaszkowego);
 • łatwo powstające siniaki;
 • ból brzucha (w przypadku krwawienia wewnętrznego do jamy brzusznej);
 • ból w klatce piersiowej; oraz
 • bóle mięśni i stawów.

Jak obliczyć czas protrombinowy?

Czas protrombinowy (PT), znany również jako czas rekalcynacji lub czas krzepnięcia po uwapnieniu, nie wymaga obliczeń. Jest to czas rzeczywisty, mierzony w sekundach w laboratorium. Badacz pobiera próbkę krwi pacjenta i dodaje zestaw odczynników, aby krew zaczęła krzepnąć. Następnie mierzy, jak długo trwa ten proces.

Czym jest ISI w definicji międzynarodowego współczynnika znormalizowanego INR?

ISI to skrót od międzynarodowego wskaźnika czułości. Kiedy PT (czas protrombinowy) oraz INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany) są mierzone w laboratorium, potrzebny jest zestaw odczynników do krzepnięcia krwi. ISI to parametr, który opisuje ten zestaw odczynników pod względem czułości. ISI jest zwykle podawany przez producenta odczynników.

Jak obliczyć INR, gdy czas protrombinowy wynosi 22 sekundy?

Aby obliczyć INR:

 1. Niech PT (czas protrombinowy) pacjenta wynosi 22, PT kontrolny 12, a ISI 1,3 sekundy.
 2. Podziel PT pacjenta przez PT kontrolny. Wyniki to 1,83.
 3. Podnieś tę liczbę do potęgi równej wartości współczynnika ISI — otrzymasz wynik 2,2.
 4. W tym przypadku INR wynosi 2,2.
Check out 26 similar hematology calculators 🆎
4Ts scoreAbsolute eosinophil countAbsolute lymphocyte count...23 more