Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Przelicznik ppm na procenty

Spis treści

Jak obliczać ppm i procenty?Przeliczanie ppm: przykładFAQs

Jeśli procenty, promile i części na milion nadal ci się mylą, wypróbuj nasz przelicznik ppm na procenty. Jest to proste narzędzie, które może być używane do konwersji z ppm na jednostki takie jak procent, promil, ppb (części na miliard), ppt (części na bilion). W poniższym artykule przedstawimy krótki opis różnych sposobów zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości i szczegółowo wyjaśnimy, jak przeliczać ppm i procenty.

Jak obliczać ppm i procenty?

Wszystkie wskaźniki proporcji są dość podobne: opisują bezwymiarowe wielkości, takie jak np. udział objętościowy NO2\text{NO}_2 w powietrzu. Procenty to „części na sto”, zaś ppm oznacza „części na milion”. Jeśli dowiesz się, że stężenie NO2\text{NO}_2 jest równe 1 ppm, oznacza to, że jeśli weźmiesz „próbkę” powietrza i podzielisz ją na milion części, jedna z nich będzie składać się z NO2\text{NO}_2.

Wskaźniki proporcji są następujące:

 • Procent: równy 1 na 100;
 • Promil: równy 1 na 1000;
 • ppm: równy 1 na 1 000 000;
 • ppb: równy 1 na 1 000 000 000; oraz
 • ppt: równy 1 na 1 000 000 000 000.

💡 Aby uzyskać więcej informacji na temat pojęcia proporcji, zapoznaj się z naszym [kalkulatorem proporcji](calc: 29).

Przeliczanie ppm: przykład

Weźmy następujący przykład: stworzyłeś roztwór soli (NaCl\text{NaCl}) w wodzie. Użyłeś 0,005 grama soli, a końcowa masa roztworu wynosi 1 kilogram. Ile części na milion (ppm) soli znajduje się w roztworze?

 1. Zacznij od wyrażenia stężenia roztworu w ułamku dziesiętnym. W 1 kilogramie (1000 gramów) znajduje się 0,005 grama soli. Oznacza to, że stężenie jest równe
0,005/ 1000 g=0,000005\footnotesize \quad\enspace 0,\!005 \text{g} \ /\ 1000 \ \text{g} = 0,\!000005
 1. Aby znaleźć wartość procentową, pomnóż ten wynik przez sto:
0,000005×100=0,0005%\footnotesize \quad\enspace 0,\!000005 \times 100 = 0,\!0005 \%
 1. Aby znaleźć wartość w promilach, pomnóż go przez tysiąc:
0,000005×1000=0,005\footnotesize \quad\enspace 0,\!000005 \times 1000 = 0,\!005‰
 1. W przypadku ppm pomnóż przez milion:
0,000005×1000000 =5 ppm\footnotesize \quad\enspace \begin{split} & 0,\!000005 \times 1\,000\,000\ \\ &= 5\ \text{ppm} \end{split}
 1. Na koniec, dla ppb, pomnóż przez miliard:
0,000005×1000000000=5,000 ppb\footnotesize \quad\enspace \begin{split} & 0,\!000005 \times 1\,000\,000\,000 \\ &= 5,\!000\ \text{ppb} \end{split}

Jednym z zastosowań takich obliczeń ppm w codziennym życiu jest znalezienie i dostosowanie zasolenia twojego basenu. Omni kalkulator zasolenia basenu 🇺🇸 pomoże ci uzyskać prawidłowe zasolenie.

💡 Sprawdź też nasz kalkulator rozcieńczania roztworu 🇺🇸, aby rozwiązać zadania związane z rozcieńczaniem roztworów.

FAQs

Czym jest ppm?

PPM lub części na milion to jednostka stężenia. Stężenie 1 ppm odpowiada sytuacji, gdy jedna część substancji przypada na 999 999 części rozpuszczalnika, czyli w sumie na jeden milion części. Co ważne, ppm jest jednostką bezwymiarową, używaną do obliczania stosunków wielkości wyrażonych tymi samymi jednostkami.

Co to jest ppm CO₂?

Klimatolodzy mierzą stężenie dwutlenku węgla w atmosferze za pomocą części na milion. Od 2022 roku w atmosferze znajduje się 414 ppm CO₂. Oznacza to, że na każdy milion cząsteczek gazu w atmosferze, 414 to dwutlenek węgla. W 2002 roku liczba ta wynosiła 373, a przed rewolucją przemysłową około 285.

Jak obliczyć ppm z wartości procentowej?

Aby obliczyć ppm (części na milion) na podstawie wartości procentowej, pomnóż wartość w procentach przez 10 000. Na przykład, w przypadku stężenia 0,12%, liczba części na milion wynosi:

0,12 × 10 000 = 1200.

Jak przeliczać stężenia?

Aby przeliczać stężenia w notacji „liczba części na”, wykonaj następujące kroki:

 1. Swoją liczbę...
 2. Pomnóż przez 100, aby znaleźć procenty (części na sto);
 3. Pomnóż przez 1000, aby znaleźć liczbę promili, czyli części na tysiąc (alternatywnie: pomnóż procenty przez 10);
 4. Pomnóż przez 1 000 000, aby znaleźć części na milion (ppm), lub pomnóż promile przez 1000, lub procenty przez 10 000;
 5. Pomnóż przez 1 000 000 000, aby znaleźć części na miliard (ppb);
 6. Pomnóż przez 1 000 000 000 000, aby znaleźć części na bilion (ppt).

Ile ppm zawiera 0,05% roztwór wybielacza?

**Aby obliczyć ppm z procentów, pomnóż wartość procentową przez 10 000:

ppm = % × 10 000
0,05 × 10 000 = 500

To stężenie wybielacza jest już odpowiednie do dezynfekcji: jeśli chcesz odkazić powierzchnię, przygotuj ten roztwór, ale zrób to ostrożnie!

Check out 294 similar conversion calculators
AcreageAcres to hectares converterAcres to square feet converter...291 more