Kalkulator temperatury mokrego termometru

Created by Julia Żuławińska
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Julia Żuławińska and Joanna Śmietańska, PhD
Based on research by
Daniel J. Vecellio, S. Tony Wolf, Rachel M. Cottle, and W. Larry Kenney Evaluating the 35°C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects (PSU HEAT Project); Journal of Applied Physiology; 28 Jan 2022
Last updated: Jan 18, 2024


W wielu krajach odnotowano w ostatnich latach najwyższe temperatury w historii. Na przykład, w Kanadzie temperatura latem 2021 roku osiągnęła 49,6°C. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób takie temperatury mogą wpływać na nasze organizmy oraz jakich objawy mogą wywołać. Nie wszyscy wiedzą, że powszechnie mierzona „zwykła” temperatura, nie musi świadczyć o zagrożeniach dla zdrowia. Ważny jest łączny efekt ciepła i wilgotności — efekt mokrego termometru. Dzięki temu narzędziu poznasz czym jest efekt mokrego termometru i będziesz mógł oszacować jego skalę.

Kalkulator mokrego termometru działa na prostej zasadzie. Możesz go użyć do obliczenia temperatury mokrego termometru z dwóch liczb: temperatury i wilgotności względnej. W tekście dowiesz się, jakie zastosowania ma temperatura mokrego termometru, jakie są korzyści militarne wynikające z zastosowania temperatury mokrego termometru i co ma ona wspólnego z naszym zdrowiem — szczególnie w kontekście gorącego lata!

Czym jest temperatura mokrego termometru?

Temperatura mokrego termometru to temperatura odczytywana przez specjalny termometr, który jest zawinięty w tkaninę nasączoną wodą i wentylowany. Jest on częścią urządzenia zwanego psychrometrem (który wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z psychologią). Takie urządzenie zawiera termometr suchy, termometr mokry oraz wykres psychrometryczny — wykres, który przedstawia zależności pomiędzy temperaturą suchą i mokrą, wilgotnością względną i punktem rosy przy stałym ciśnieniu.

Z definicji, temperatura mokrego termometru jest najniższą temperaturą, jaką może uzyskać porcja powietrza wyłącznie poprzez chłodzenie ewaporacyjne. Kiedy powietrze ma maksymalną (100 %) wilgotność, temperatura mokrego termometru jest równa normalnej temperaturze powietrza (temperaturze termometru suchego). W miarę zmniejszania się wilgotności, temperatura mokrego termometru staje się niższa od normalnej temperatury powietrza.

Dane o temperaturze mokrego termometru są niezbędne, jeśli chodzi o zapobieganie przegrzaniu się naszego organizmu. Nasze ciała pocą się, aby się ochłodzić. Jednak ponieważ woda paruje wolniej w bardziej wilgotnych warunkach, to ochładzamy się wtedy znacznie wolniej. Powoduje to wzrost wewnętrznej temperatury naszego ciała. Jeśli temperatura mokrego termometru przekracza 35°C przez dłuższy okres czasu, osoby znajdujące się w pobliżu są narażone na hipertermię.

Jak obliczyć temperaturę mokrego termometru?

Na przestrzeni lat powstało wiele równań do obliczenia temperatury mokrego termometru. Nasz kalkulator wykorzystuje formułę Stull'a dokładną dla wilgotności względnych od 5% do 99% i temperatur od -20°C do 50°C. Równanie traci swoją dokładność w sytuacjach, gdy zarówno wilgotność, jak i ciepło mają niską wartość, ale nawet wtedy zakres błędu wynosi zaledwie od -1°C do +0,65°C.

Wzór wygląda następująco:

Tw=Tarctan(0,151977(RH%+8,313659)1/2) +arctan(T+RH%)arctan(RH%1,676331) +0,00391838(RH%)3/2arctan(0,023101RH%) 4,686035\footnotesize T_w = T\arctan(0,\!151977(RH\% + 8,\!313659)^{1/2}) \\\ + \arctan(T + RH\%) - \arctan(RH\% - 1,\!676331) \\\ + 0,\!00391838(RH\%)^{3/2}\arctan(0,\!023101RH\%) \\\ - 4,\!686035

Może to wyglądać zniechęcająco, ale nie martw się - wszystkie obliczenia wykonujemy za ciebie. Wystarczy wprowadzić dwie wartości:

  • T\footnotesize T Temperatura — temperatura powietrza lub temperatura suchego termometru to temperatura podawana przez zwykły termometr niewystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

  • RH% \footnotesize RH\% Wilgotność względna — stosunek ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do ilości, jaką mogłoby ono zawierać przy danej temperaturze. Czasami wilgotność jest tak duża, że można poczuć, że przydałby się kalkulator gęstości.

Pamiętaj, że zarówno temperatura jak i temperatura mokrego termometru w tym wzorze wyrażone są w stopniach Celsjusza! Jeśli chciałbyś używać innych jednostek, musisz je przeliczyć na skalę Celsjusza przed rozpoczęciem obliczeń.

Zastosowania temperatury mokrego termometru

Temperatura mokrego termometru może nie jest powszechnie znaną miarą, ale ma kilka cennych funkcji:

  • Budownictwo — materiały różnie reagują na wilgotności, więc temperatura mokrego termometru jest potrzebna przy projektowaniu budynku w różnych klimatach.

  • Produkcja śniegu — produkcja śniegu wymaga niskich temperatur, a gdy wilgotność spada, temperatura wzrasta.

  • Meteorologia — prognostycy używają temperatury mokrego termometru do przewidywania deszczu, śniegu lub marznącego deszczu.

Inne przydatne informacje możesz znaleźć w naszych narzędziach:

Temperatura mokrego termometru i poczernionej kuli (WBGT)

Temperatura mokrego termometru i poczernionej kuli (ang. wet bulb globe temperature or WBGT) to rodzaj temperatury pozornej — temperatury odczuwanej przez człowieka — używanej do oszacowania obciążenia termicznego — wpływu temperatury, wilgotności, prędkości wiatru i światła słonecznego na człowieka. Sportowcy, higieniści przemysłowi i wojsko używają jej do zapobiegania udarowi cieplnemu poprzez przestrzeganie wytycznych dotyczących aktywności fizycznej i przyjmowania wody.

Parametr WGBT określany jest za pomocą następującego równania:

WBGT=0,7Tw+0,2Tg+0,1T\footnotesize WBGT = 0,\!7 T_w + 0,\!2 T_g + 0,\!1 T

, gdzie Tg\footnotesize T_g - temperatura poczernionej kuli — mierzona jest przez termometr umieszczony, jak możesz się domyślić, w czarnej kuli. Pozwala ona na oszacowanie bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Wskaźnik WGBT mierzony w pomieszczeniach zamkniętych, bez bezpośredniego promieniowania słonecznego/słonecznego, wykorzystuje skrócony wzór:

WBGT=0,7Tw+0,3T\footnotesize WBGT = 0,\!7 T_w + 0,\!3 T

Parametr WGBT dostarcza nam istotnych informacji, jeśli chcemy być bezpieczni w cieplejsze dni.

FAQ

Czym jest mokry termometr?

Mokry termometr to termometr owinięty mokrą tkaniną. Można go użyć do mierzenia najniższej temperatury, do której można schłodzić powietrze poprzez odparowanie wody pod stałym ciśnieniem. Zasadniczo jest to metafora dla ludzkiego potu, dzięki której możesz dowiedzieć się, jak ludzkie ciało czułoby się w bezpośrednim świetle słonecznym.

Jaka jest idealna temperatura mokrego termometru?

Najbardziej komfortowa temperatura mokrego termometru wynosi około 22°C, ale nie więcej niż 30°C. Powyżej tej temperatury praca fizyczna staje się niemożliwa. Im wyższa temperatura mokrego termometru, tym większe ryzyko poważnego stresu cieplnego.

Czy temperatura mokrego termometru jest tym samym co uniwersalny wskaźnik odczuć cieplnych UTCI?

Nie. Zarówno temperatura mokrego termometru, jak i uniwersalny wskaźnik odczuć ciepła (UTCI) wskazują zdolność ludzkiego ciała do oparcia się stresowi wywołanemu przez ciepło. Ich wspólną cechą jest to, że oba współczynniki uwzględniają temperaturę i wilgotność względną. Jednak UTCI jest bardziej rozbudowanym wskaźnikiem, ponieważ bierze pod uwagę inne parametry takie jak wiatr, czy promieniowanie słoneczne (przebywanie w cieniu/na słońcu).

Jaka będzie temperatura mokrego termometru gdy jest 25°C oraz 40% wilgotności pozornej?

16,384°C. Jak to policzyć?

  1. Użyj równania dla temperatury mokrego termometru:

    Tw = T ⋅ arctan[0,151977 ⋅ (RH% + 8,313659)^(1/2)] + arctan(T + RH%) - arctan(RH% - 1,676331) + 0,00391838 ⋅(RH%)^(3/2) ⋅ arctan(0,023101 ⋅ RH%) - 4,686035.

  2. Wprowadź RH% = 40% oraz T = 25°C do równania.

  3. Otrzymasz wynik Tw = 16,384°C.

Czym się różnią temperatura mokrego i suchego termometru?

Temperatura suchego termometru to temperatura powietrza mierzona przez zwykłe termometry. Natomiast temperatura mokrego termometru to stopień, w jakim powietrze może być schłodzone w wyniku odparowania wody. Mierzy się go za pomocą termometru owiniętego w szmatkę nasączoną wodą. Temperatura mokrego termometru jest zawsze niższa niż temperatura suchego termometru. Połączenie temperatury suchego termometru i temperatury mokrego termometru daje stan wilgotności powietrza.

Julia Żuławińska
This wet bulb calculator is designed to help you estimate the wet bulb temperature based on only two pieces of data - the temperature 🌡️ and the relative humidity 💧.
Temperature
°F
Relative humidity
%
Wet-bulb temperature
°F
Check out 15 similar atmospheric physics calculators ☁️
Absolute humidityAir densityAir pressure at altitude… 12 more
People also viewed…

Angular acceleration

Use this angular acceleration calculator to compute angular acceleration of an object in circular motion.

Car crash force

Dzięki naszemu kalkulatorowi wypadku samochodowego dowiesz się, jak niebezpieczny może być wypadek lub stłuczka.

Steps to calories

Przelicznik kroków na kalorie pozwala oszacować liczbę kalorii spalanych podczas chodzenia.

Wind correction angle

Determine the wind correction angle for your flight using Omni's wind correction angle calculator.