Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator natężenia przepływu

Spis treści

Co to jest natężenie przepływu? Objętościowe i masowe natężenie przepływuJak obliczyć natężenie przepływu? Wzory na natężenie przepływuJak korzystać z kalkulatora natężenia przepływuFAQs

Wierzcie lub nie, ale nasz kalkulator natężenia przepływu przydaje się nie tylko w mechanice płynów, ale także w codziennych problemach. Pomoże ci nie tylko, jeśli chcesz znaleźć przepływ węża ogrodowego lub słuchawki prysznicowej, ale także jeśli jesteś ciekawy/a, ile krwi pompuje twoje serce co minutę (co obliczaliśmy już w kalkulatorze rzutu serca 🇺🇸). Może również służyć jako prosty kalkulator prędkości przepływu w rurach.

Dla pełnego zrozumienia tematu, poniżej znajdziesz sekcję wyjaśniającą, czym jest prędkość (natężenie) przepływu, a także akapit pomagający zrozumieć jak obliczyć prędkość przepływu. Uważaj, ponieważ sam termin „natężenie przepływu” może być niejednoznaczny! Na szczęście dla ciebie, zaimplementowaliśmy dwie formuły natężenia przepływu, więc w obu przypadkach obliczysz to czego potrzebujesz. Oznacza to, że nasze narzędzie może służyć zarówno jako kalkulator objętościowego natężenia przepływu (możemy go użyć np. do obliczenia, ile litrów wody na minutę przepływa przez twój prysznic 🇺🇸), jak i kalkulator masowego natężenia przepływu.

Co to jest natężenie przepływu? Objętościowe i masowe natężenie przepływu

Kiedy mówimy o natężeniu przepływu, najprawdopodobniej wyobrażasz sobie pojęcie objętościowego natężenia przepływu (znanego również jako natężenie przepływu cieczy, objętość przepływu lub prędkość objętościowa). Objętościowe natężenie przepływu można zdefiniować jako objętość danego płynu V, która przepływa przez dane pole przekroju poprzecznego w jednostce czasu t. Zazwyczaj jest on reprezentowany przez symbol QQ (czasami także V˙\dot{V} - VV z kropką)

Q=VtQ = \frac{V}{t}

Innym pokrewnym pojęciem jest masowe natężenie przepływu, czasami nazywane strumieniem masy lub prądem masy. Tym razem nie jest to objętość, ale masa substancji, która przepływa przez dany przekrój poprzeczny w jednostce czasu. Jest to istotna miara podczas oczyszczania wody w oczyszczalni ścieków.

Oznaczamy go kropką nad symbolem mm:

m˙=mt\dot{m} = \frac{m}{t}

Masowe natężenie przepływu jest powszechnie stosowane między innymi w specyfikacjach wentylatorów i turbin.

Jak obliczyć natężenie przepływu? Wzory na natężenie przepływu

Skrócona wersja TL;DR:

Wzór na przepływ objętościowy:

V˙=Sv\dot{V} = S\cdot v

gdzie:

 • AA — pole przekroju poprzecznego rury
 • vv — prędkość przepływu

Wzór na masowe natężenie przepływu:

m˙=ρV˙=ρSv\dot{m} = \rho\cdot\dot{V} =\rho\cdot S\cdot v

gdzie ρρ jest gęstością płynu.

Dłuższe wyjaśnienie:

Wzór na objętościowe natężenie przepływu można zapisać w alternatywnej (czytaj: o wiele bardziej użytecznej) formie. Możesz najpierw obliczyć objętość porcji płynu w kanale jako:

V=SlV = S\cdot l

gdzie S to pole przekroju poprzecznego płynu, a ll to szerokość danej części płynu. Jeśli nasza rura jest okrągła, to wystarczy wzór na obliczenie objętości walca. Podstawiając powyższy wzór do równania z definicji przepływu, otrzymujemy:

V˙=Vt=Slt\dot{V} = \frac{V}{t} = \frac{S\cdot l}{t}

Ponieważ l/tl / t to objętość podzielona przez czas, możesz zauważyć, że jest to po prostu prędkość przepływu. Zatem wzór na objętościowe natężenie przepływu sprowadza się do:

V˙=Sv\dot{V} = S\cdot v

Większość rur jest cylindryczna, więc wzór na objętościowe natężenie przepływu będzie wyglądał następująco:

V˙walca=π(d2)2v\dot{V}_{\mathrm{walca}} =\pi\cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2\cdot v

gdzie dd jest średnicą rury.

Równanie można przekształcić, aby znaleźć wzór na prędkość rury.

Aby znaleźć wzór na masowe natężenie przepływu, musimy najpierw przypomnieć sobie definicję gęstości:

ρ=mV\rho = \frac{m}{V}

Ponieważ masowe natężenie przepływu jest masą substancji przepływającej w jednostce czasu, możemy zapisać wzór jako:

m˙=mt=ρVt=ρV˙=ρSv\begin{split} \dot{m} &= \frac{m}{t} = \frac{\rho\cdot V}{t} = \rho\cdot\dot{V} \\[1em]&= \rho\cdot S\cdot v \end{split}

Ostatni wzór najlepiej łączy opisywane wielkości:

m˙=ρSv\dot{m} = \rho\cdot S\cdot v

Jak korzystać z kalkulatora natężenia przepływu

Teraz gdy już wiesz, czym jest przepływ, sprawdźmy to na prostym przykładzie:

 1. Najpierw wybierz kształt rury z listy. W tym przykładzie chcielibyśmy poznać przepływ wody w okrągłej rurze, więc wybierzemy opcję okrągła (circular).

 2. Wprowadź pomiary potrzebne do obliczenia pola przekroju. Jeśli przekrój jest okręgiem lub kwadratem/prostokątem, znajdziesz tę opcję na liście. W każdym innym przypadku możesz wpisać wartość powierzchni bezpośrednio do kalkulatora (lub skorzystaj z naszego kompleksowego kalkulatora powierzchni). Wybierzmy rurę o średnicy wewnętrznej 7 cm7\ \mathrm{cm}.

 3. Wprowadź średnią prędkość przepływu. Wybierz 3 m/s3\ \mathrm{m/s}.

 4. I gotowe, pierwsza część obliczeń wykonana: narzędzie zadziałało jako kalkulator objętościowego natężenia przepływu. Dowiedzieliśmy się, że objętościowe natężenie przepływu wynosi 0, ⁣011545 m3/s0,\!011545\ \mathrm{m^3/s}. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić jednostki, więc nie martw się, jeśli chcesz pracować w mililitrach/minutę lub litrach/godzinę.

 5. Jeśli znasz gęstość płynu, możesz również obliczyć masowe natężenie przepływu; po prostu wprowadź gęstość przepływającego materiału. W naszym przykładzie woda ma gęstość około 998 kg/m3998\ \mathrm{kg/m^3} (gęstość wody na 20 °C20\ \mathrm{\degree C} lub 68 °F68\ \mathrm{\degree F}). Jeśli jednak chcesz zrobić to dokładniej, sprawdź nasz kalkulator gęstości wody 🇺🇸, ponieważ gęstość zmienia się wraz z temperaturą, zasoleniem i ciśnieniem.

 6. Narzędzie wyświetliło masowy przepływ o wartości 11, ⁣522 kg/s11,\!522\ \mathrm{kg/s}. Świetnie!

Nie zapominaj, że nasze narzędzia są elastyczne, więc możesz użyć go jak kalkulatora prędkości przepływu w rurach. Możesz na przykład określić prędkość przepływu wody w kranie, biorąc pod uwagę średnicę (np. 0, ⁣5 cm0,\!5\ \mathrm{cm}) i przepływ kranu kuchennego (zwykle zakres wynosi 19, ⁣819,\!8 litrów na minutę, w zależności od typu perlatora). Przy okazji, czy widziałeś/aś nasz kalkulator wody z kranu 🇺🇸, który pokazuje twoje oszczędności, gdybyś miał/a przejść z wody butelkowanej na wodę z kranu?

FAQs

Co to jest przepływ?

Przepływ to ilość wyrażająca ilość substancji przepływającej przez powierzchnię przekroju poprzecznego w określonym czasie. Ilość płynu jest zazwyczaj określana ilościowo za pomocą jego objętości lub masy, w zależności od zastosowania.

Jak obliczyć masowe natężenie przepływu na podstawie objętościowego natężenia przepływu?

Aby znaleźć masowe natężenie przepływu, musisz pomnożyć objętościowe natężenie przepływu przez gęstość substancji. Ta zależność jest łatwiejsza do zapamiętania, jeśli przypomnisz sobie, że gęstość jest ilorazem masy i objętości.

Jak obliczyć przepływ krwi?

Aby obliczyć przepływ krwi przez naczynie krwionośne:

 1. Podziel średnicę naczynia przez 2, aby otrzymać jego promień.
 2. Znajdź pole przekroju poprzecznego walca używając formuły A = π ⋅ r².
 3. Określ (średnią) prędkość krwi w naczyniu.
 4. Pomnóż pole powierzchni przez prędkość, aby uzyskać objętościowe natężenie przepływu krwi.

Co oznacza maksymalny przepływ?

Maksymalny przepływ mówi ci o górnym limicie ilości płynu, który może zostać przetransportowany przez obiekt w określonym przedziale czasu. Na przykład, im większa wartość maksymalnego przepływu dla kranu, tym szybciej możesz napełnić wannę.

Jak obliczyć prędkość płynu na podstawie przepływu?

Aby określić prędkość płynu na podstawie objętościowego natężenia przepływu, musisz podzielić ją przez pole przekroju poprzecznego substancji.

W przypadku masowego natężenia przepływu wykonaj dodatkowy podział przez gęstość płynu.

Select shape

Flow rate: circular pipe.

Flow rate

Check out 45 similar fluid mechanics calculators 💧
API gravityArchimedes' principleBernoulli equation...42 more