Omni Calculator logo

Kalkulator zwrotu z inwestycji (ROI)

Created by Tomasz Jedynak, PhD and Arturo Barrantes
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Based on research by
Cook, T.A. Mastering Global Business Development and Sales Management; 2021See 1 more source
Brealey, R.A.; Myers, S.C.; Allen, F. Principles of Corporate Finance; 2017
Last updated: Apr 18, 2024


Kalkulator ROI to rodzaj kalkulatora inwestycyjnego 🇺🇸, który umożliwia oszacowanie potencjalnego zysku lub straty z danej inwestycji. Nasz kalkulator zwrotu z inwestycji może być również wykorzystany do porównania efektywności kilku inwestycji. Wskaźnik ROI jest kluczowy podczas podejmowania tego typu decyzji finansowych. Jeśli wiesz, jak obliczyć ROI, łatwiej jest przewidzieć wysokość potencjalnego zwrotu z inwestycji.

W dalszej części artykułu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest wskaźnik ROI?
 • Jaki jest wzór na wskaźnik ROI?
 • Jak obliczyć wskaźnik ROI?
 • Jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikami ROE, a ROI?
 • W jaki sposób wykorzystywać wskaźnik ROI, aby podejmować lepsze decyzje finansowe?
 • Jakie są zalety i wady wskaźnika ROI?

Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak korzystać z naszego kalkulatora zwrotu z inwestycji, aby twoje obliczenia (a tym samym decyzje finansowe) były jeszcze lepsze.

Czym jest wskaźnik ROI?

Nazwa wskaźnika ROI pochodzi z języka angielskiego i oznacza „Return on Investment”, co w języku polskim oznacza „zwrot z inwestycji”. Z definicji, ROI to stosunek zysku netto do kosztu netto danej inwestycji. Innymi słowy, ROI porównuje dochód netto z inwestycji do wydatków netto wymaganych do sfinansowania tej inwestycji. Zazwyczaj ROI jest zapisywany w formie punktów procentowych. Tak więc, gdy obliczenia zwracają wynik ROI = 0,1, analitycy finansowi podają go jako ROI = 10%.

Obok innych prostych miar rentowności (ROS, ROE, ROA), ROI jest jedną z najczęściej stosowanych metod oceny opłacalności danej inwestycji. Niewątpliwie jego główną zaletą jest prostota — ROI może być łatwo zastosowany do pomiaru efektywności inwestycji, ponieważ opiera się na powszechnie dostępnych danych, a jego wartość jest jasna do zrozumienia i prosta w interpretacji. Co więcej, ponieważ wskaźnik ROI jest podawany w punktach procentowych, łatwo porównać wyniki wielu różnych inwestycji. W rezultacie jesteśmy w stanie wybrać najkorzystniejszą z dostępnych opcji, a wszystko to dzięki wskaźnikowi ROI.

Zanim przejdziemy dalej i rozłożymy wskaźnik ROI na czynniki pierwsze, warto wspomnieć, że w finansach wiele wskaźników szacuje wartość zwrotu z inwestycji. Przykładowo, zwrotem z inwestycji nazywamy obliczenia zwrotu z zainwestowanego kapitału (wskaźnik ROIC), średniej stopy zwrotu, zwrotu z kapitału własnego lub zysku na akcję. Jednak najbardziej znanym i prawdopodobnie najczęściej używanym parametrem jest wskaźnik rentowności inwestycji, zwany dalej zwrotem z inwestycji (ROI).

Przy okazji warto wspomnieć, że ze względu na zamieszanie terminologiczne, gdy używasz wskaźnika ROI podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, warto dokładnie zweryfikować, w jaki sposób wskaźnik ten został obliczony. Bez obaw! Wszystkie wątpliwości związane ze wskaźnikiem zwrotu z inwestycji wyjaśnimy w dalszej części artykułu.

Wzór na wskaźnik ROI

Inwestorzy nie mogą oszacować efektywności swoich inwestycji bez zrozumienia, jak obliczyć potencjalny zwrot każdej z nich. Właśnie dlatego wskaźnik ROI odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wskaźnik ROI opiera się na dwóch zmiennych — wartości początkowej inwestycji oraz wartości końcowej inwestycji. Równanie pozwalające obliczyć ROI wygląda następująco:

ROI = (G - C) / C

gdzie:

 • G - wartość końcowa inwestycji
 • C - wartość początkowa inwestycji (koszt inwestycji)

Zwróć uwagę, że wzór na ROI nie uwzględnia żadnego ryzyka związanego z inwestycją. Jest to jedno z największych ograniczeń tego wskaźnika.

Przykładowe obliczenia wskaźnika ROI

Chcesz zrozumieć, jak naprawdę działa wskaźnik ROI? Zastanawiasz się, w jaki sposób obliczyć ROI w praktyce? A może chcesz wiedzieć, jak interpretować wyniki wskaźnika zwrotu z inwestycji?

Przygotowaliśmy kilka przykładów, które pomogą ci znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania. Po ich uważnym przestudiowaniu nie powinieneś mieć żadnych problemów ze zrozumieniem koncepcji wskaźnika ROI. Będziesz także w stanie podejmować mądre decyzje finansowe na podstawie informacji dostarczonych przez ten wskaźnik.

Przykład 1

Jako inwestor na rynku nieruchomości kupujesz nieruchomość w Warszawie za 600 000 złotych. Trzy lata później sprzedajesz tę nieruchomość za 900 000 złotych.

Aby obliczyć zwrot z inwestycji, powinieneś użyć wzoru na ROI:

ROI = (900 000 - 600 000) / (600 000) ⋅ 100% = 0,5 ⋅ 100% = 50%

Zwrot z inwestycji w przypadku tej nieruchomości wynosi 50%.

Przykład 2

Jako kierownik ds. marketingu w dużej międzynarodowej firmie zaczynasz nową kampanię marketingową z budżetem w wysokości 250 000 złotych. Kampania okazuje się udana i przynosi zwiększenie zysków o 200 000 złotych w każdym z kolejnych dwóch lat.
Przede wszystkim zauważ, że twój całkowity zysk z tej inwestycji to zysk z pierwszego roku plus zysk z drugiego roku.

Więc: G = 200 000 zł + 200 000 zł = 400 000 zł.

Następnie możesz podstawić znane ci dane do wzoru na wskaźnik ROI:

ROI = (400 000 - 250 000) / (250 000) ⋅ 100% = 0,6 ⋅ 100% = 60%

Wskaźnik ROI dla powyższej kampanii marketingowej wynosi zatem 60%.

Przykład 3

Jesteś inwestorem na giełdzie papierów wartościowych. W styczniu kupiłeś 150 akcji spółki Alpha. Cena zakupu uplasowała się na poziomie 12,67 złotych za akcję. Całkowita wartość transakcji wyniosła zatem 150 ⋅ 12,67zł = 1900,50zł. Po dziewięciu miesiącach, dzięki korzystnym warunkom na rynku, cena akcji wzrosła do 15,23 złotych za akcję, a Ty zdecydowałeś się je sprzedać (wartość transakcji wyniosła 15,23zł ⋅ 150 = 2 284,50zł)

Zwrot z inwestycji wyniósł:

ROI = (2284,50zł - 1900,50zł) / (1900,50zł) ⋅ 100%= (384zł) / (1900,50zł) ⋅ 100% = 0,2021 ⋅ 100% = 20,21%

ROI na poziomie 20,21% oznacza, że twoja inwestycja okazała się być opłacalna. Zobaczmy jednak ile wyniósłby wskaźnik ROI w przypadku spadku cen akcji spółki Alpha. Załóżmy, że ostateczna cena akcji uplasowała się na poziomie 9,14zł. W tym przypadku:

ROI = (1371zł - 1900,50zł) / (1900,50zł) ⋅ 100% = (-529,50zł) / (1900,50zł) ⋅ 100% = -0,2786 ⋅ 100% = -27,86%

Tym razem inwestycja przyniosła straty.

Kalkulator zwrotu z inwestycji

Obliczenia wykonane w poprzednim akapicie są raczej proste, dane używane w prawdziwych inwestycjach biznesowych są zwykle nieco bardziej skomplikowane. Jeśli mamy do czynienia ze znacznie większymi kwotami lub bardziej złożonymi liczbami, znacznie wygodniej jest skorzystać z naszego kalkulatora zwrotu z inwestycji. Chociaż nasz kalkulator opiera swoje obliczenia na tym samym wzorze, którego użyliśmy w przykładach, korzystanie z narzędzia jest znacznie szybsze i łatwiejsze. Dzięki naszemu kalkulatorowi wystarczy tylko wpisać zainwestowaną kwotę oraz wartość kapitału na końcu okresu inwestycyjnego, aby uzyskać szacowany zwrot z inwestycji.

Kalkulator zwrotu z inwestycji to również idealne narzędzie dla każdego, kto ma własną firmę lub planuje ją założyć. Poza tym jest wysoce zalecany dla wszystkich inwestorów.

Jesteś ciekaw, jak korzystać z naszego kalkulatora zwrotu z inwestycji? Uzyskanie wartości ROI za pomocą naszego inteligentnego kalkulatora zwrotu z inwestycji jest łatwiejsze niż myślisz. Aby oszacować zwrot z inwestycji w ciągu kilku sekund, nie musisz zapamiętywać wzoru na wskaźnik ROI ani wykonywać żadnych obliczeń, wystarczy, że wypełnisz odpowiednie pola w naszym kalkulatorze:

 • Wartość początkowa — kwota, którą zamierzasz zainwestować (lub już zainwestowałeś).
 • Wartość końcowa — całkowita kwota, którą planujesz otrzymać (lub już otrzymałeś) po zamknięciu inwestycji.

To wszystko! W jednej chwili nasz kalkulator zwrotu z inwestycji wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia i podaje wyniki. Rezultaty są wyświetlane w polu ROI, gdzie możesz zobaczyć wskaźnik ROI w ujęciu procentowym.
Czy wiesz, że możesz również użyć kalkulatora zwrotu z inwestycji w drugą stronę? Wprowadź początkowy kapitał (wartość początkowa) i wartość procentową planowanego zwrotu z inwestycji (ROI), aby dowiedzieć się, jakiej wartości końcowej inwestycji możesz się spodziewać.

Podsumowując, nasz kalkulator ROI może pomóc ci podjąć najkorzystniejszą możliwą decyzję finansową, wykonując wiele różnych analiz kosztów i korzyści w krótkim czasie. Co więcej, dzięki mobilnej wersji naszego kalkulatora zwrotu z inwestycji, możesz obliczyć ROI, gdziekolwiek jesteś i kiedy tylko chcesz.

Wskaźnik ROI przy podejmowaniu decyzji finansowych

Wskaźnik zwrotu z inwestycji jest użyteczną miarą pozwalającą oszacować nadwyżkę korzyści inwestycyjnych w ujęciu memoriałowym. Wskaźnik ROI może być również wykorzystywany przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych. Jako prosta metoda oceny zwrotu z inwestycji, ROI jest używany jako miara pomocnicza na początkowym etapie oceny projektu inwestycyjnego.

Ogólnie kryterium decyzyjne definiuje się w następujący sposób:

 • ROI ≥ LV - inwestycja jest opłacalna.
 • ROI < LV - inwestycja jest nieopłacalna.

Gdzie LV jest predefiniowaną wartością graniczną.

W najprostszym przypadku (inwestor ma kapitał do zainwestowania i ma tylko jedną alternatywę inwestycyjną do porównania) kryterium decyzyjne jest sformułowane w następujący sposób:

 • ROI ≥ 0 - inwestycja jest opłacalna.
 • ROI < 0 - inwestycja jest nieopłacalna.

W rzeczywistych inwestycjach wartość graniczna wykorzystywana do determinowania opłacalności inwestycji może być różna od zera. Na przykład możesz ustalić wartość graniczną ROI na podstawie przeciętnej wysokości tego wskaźnika w swojej branży (ROIb, czyli wskaźnik ROI dla danej branży). Wówczas bezwzględnym kryterium decyzyjnym jest:

 • ROI ≥ ROIb - inwestycja jest opłacalna (akceptowalna).
 • ROI < ROIb - inwestycja jest nieopłacalna (niedopuszczalna).

W profesjonalnych zastosowaniach analitycy finansowi i pozostałe osoby decyzyjne używają średniego ważonego kosztu kapitału WACC (ang. weighted average cost of capital) jako wartości granicznej. W tym przypadku kryterium decyzyjne prezentuje się następująco:

 • ROI ≥ WACC - inwestycja jest opłacalna (akceptowalna).
 • ROI < WACC - inwestycja jest nieopłacalna (nie do przyjęcia).

Różnice pomiędzy ROE, a ROI

Ponieważ wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) jest często mylony ze wskaźnikiem zwrotu z kapitału własnego (ROE), warto pokrótce omówić podobieństwa i różnice między nimi.

Po pierwsze, zarówno ROI, jak i ROE są prostymi metodami bezwzględnej oceny efektywności danej inwestycji. Cechą wspólną ROI oraz ROE jest fakt, że są to metody jednookresowe i nie mają tej samej wartości przez cały okres trwania inwestycji, są prawdziwe tylko dla danych z danego okresu. Co więcej, oba te wskaźniki nie zawierają żadnej miary ryzyka. Ponadto ani ROI, ani ROE nie uwzględniają zmiennej wartości pieniądze w czasie (o którym więcej możesz przeczytać w naszym kalkulatorze wartości pieniądza w czasie 🇺🇸).

Główną różnicą pomiędzy ROI a ROE jest to, że pierwszy z nich uwzględnia całkowite wydatki na inwestycje (czyli kapitał własny i pożyczony), podczas gdy wzór tego drugiego uwzględnia tylko kapitał własny.

Zalety i wady wskaźnika ROI

Główne zalety wskaźnika ROI są następujące:

 • Ustalenie wartości ROI nie wymaga skomplikowanych obliczeń (zwłaszcza przy użyciu naszego kalkulatora zwrotu z inwestycji). Wręcz przeciwnie, wzór jest niezwykle prosty.
 • Wyniki obliczeń są łatwe w interpretacji i nadają się do zestawienia z innymi inwestycjami.
 • Dane niezbędne do wykonania obliczeń są łatwe do uzyskania. W rzeczywistości potrzebujesz tylko dwóch wartości, aby wyliczyć wskaźnik ROI - wartość końcową i wartość początkową.

Wskaźnik ROI ma również wady i ograniczenia:

 • Wzór na ROI nie uwzględnia zmian wartości pieniądza w czasie. Może to prowadzić do błędnej interpretacji mówiącej, że wyższa wartość ROI zawsze oznacza większą atrakcyjność inwestycji.

  Rozważmy dwie alternatywne inwestycje o tym samym ROI wynoszącym 20%. Okres inwestycji A wynosi jeden rok, a inwestycji B - cztery lata. Zysk z inwestycji A uzyskasz w ciągu jednego roku. Potrzebujesz trzech dodatkowych lat, aby uzyskać taki sam zysk z inwestycji B. Niewątpliwie, pomimo tych samych wartości ROI, inwestycja A jest lepsza niż B.

  Podsumowując: Jeśli chcesz porównać dwie opcje inwestycyjne za pomocą ROI, musisz upewnić się, że dane obu z nich uwzględniają ten sam okres czasu.

 • Wartość LV (wartości granicznej) nie jest stała, a zatem może zniekształcić wynik analizy i prowadzić do niewłaściwych decyzji.

 • Wskaźnik zwrotu z inwestycji może być podatny na manipulacje. Dzieje się tak, ponieważ to my decydujemy, które dane bierzemy pod uwagę. Może to prowadzić do wybierania okresów inwestycyjnych wskazujących najbardziej lub najmniej atrakcyjny ROI.

 • Wyniki uzyskane z obliczeń ROI są istotne i porównywalne tylko wtedy, gdy rozważane zyski i koszty są związane z podjętą inwestycją, a nie są wynikiem innych działań.

Jak uzyskać wyższe wartości wskaźnika ROI?

 1. Na giełdzie papierów wartościowych, jeśli jesteś pewien swojej inwestycji, możesz spróbować obniżyć średni koszt jednej akcji. Wtedy każdy ROI liczony w późniejszych okresach będzie wyższy od poprzedniego, ponieważ będzie porównywany z mniejszym kosztem.

 2. Na rynku akcji szukaj spółek charakteryzujących się tendencją wzrostową. W szczególności powinieneś szukać spółek, które raportują ponad 10% CAGR (ang. compound annual growth rate, czyli skumulowany, roczny wskaźnik wzrostu), te z większymi wartościami CAGR zapewnią Ci wyższy zwrot z inwestycji, jeśli utrzymają tendencję wzrostową.

 3. Na giełdzie musisz również wziąć pod uwagę efektywność operacyjną potencjalnej spółki. Jednym ze sposobów pomiaru tego wskaźnika jest wartość EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatku, utraty wartości oraz amortyzacji). Pamiętaj, że powinieneś szukać dodatniej i rosnącej marży EBITDA. Duża wartość dodatnia tego wskaźnika wskazuje na to, że spółka może zapewnić znacznie większy ROI w przyszłości.

 4. Od czasu do czasu zweryfikuj wysokość współczynnika beta swojego portfela. Współczynnik beta wskazuje, o ile więcej/mniej ryzyka ponosisz w porównaniu ze średnią na rynku. Jest to ryzyko, które możesz zmniejszyć poprzez dywersyfikację. W przypadku wyższego wskaźnika ROI, zalecana jest wyższa wartość wskaźnika beta.

 5. Innym świetnym sposobem na zwiększenie wartości ROI, jest rozważenie handlu akcjami. Akcje wystawione na sprzedaż możemy kupić, a te przez nas już posiadane — sprzedać. Możesz zarobić pieniądze na kupnie lub sprzedaży w przypadku wzrostu, bądź spadku na rynku. Jeśli zależy ci na ograniczeniu ryzyka, ale nadal chcesz uzyskać dodatkowy zysk, zastosuj strategię byka przy zakupie akcji (the bull call spread strategy).

Dodatkowe informacje i pozostałe kalkulatory finansowe

Wskaźnik zwrotu z inwestycji jest bardzo popularną miarą ze względu na swoją prostotę i użyteczność. Teraz gdy już wiesz, jak obliczyć ROI, nadszedł czas, aby znaleźć inne aplikacje, które pomogą ci dokonać właściwych wyborów inwestycyjnych. Jesteśmy pewni, że wzór na ROI nie jest jedyną rzeczą, którą warto znać, aby zoptymalizować proces podejmowania decyzji finansowych.

FAQ

Jak obliczyć wskaźnik ROI w procentach?

Aby obliczyć wskaźnik ROI w procentach, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami:

 1. Znajdź początkową i końcową wartość inwestycji.

 2. Odejmij wartość początkową od wartości końcowej.

 3. Podziel wynik z kroku 2. przez wartość początkową inwestycji i pomnóż wynik przez 100%.

 4. Gratulacje! Obliczyłeś procentowy zwrot z inwestycji.

Jak obliczyć wskaźnik ROI z nieruchomości?

Aby obliczyć zwrot z inwestycji w nieruchomości, wykonaj następujące czynności:

 1. Odejmij cenę zakupu nieruchomości od ceny sprzedaży.

 2. Podziel wynik z pierwszego kroku przez cenę zakupu.

 3. Pomnóż wynik przez 100%, aby uzyskać procentowy zwrot z inwestycji w daną nieruchomość.

Jeśli zysk netto z inwestycji wynosi 1200 złotych, a koszt inwestycji to 2000 złotych, ile wynosi wskaźnik ROI?

0,6 lub 60%. Wzór na obliczenie ROI to ROI = Zysk netto / Koszt inwestycji. Używając wartości 1200zł i 2000zł we wzorze otrzymamy: ROI = 1200zł / 2000zł = 0,6 lub 60%, jeśli chcemy podać wskaźnik ROI w ujęciu procentowym.

Co oznacza wskaźnik ROI równy 30%?

Wskaźnik ROI na poziomie 30% oznacza, że zysk z danej inwestycji wynosi 30%. Na przykład, jeśli inwestujesz 100 złotych, przy ROI wynoszącym 30%, otrzymasz 130 złotych na końcu okresu inwestycyjnego — twój zysk wyniesie 30 złotych.

Tomasz Jedynak, PhD and Arturo Barrantes
Basic ROI
Invested amount
$
Returned amount
$
Gain or loss
$
ROI
%
Annualized ROI
I want to find...
Annualized ROI
Time difference
yrs
Start date
End date
Annualized ROI
%
Do you want to compare it to another investment?
no
Check out 52 similar general investment calculators 🤑
AppreciationAPYBasis point… 49 more
People also viewed…

Alien civilization

The alien civilization calculator explores the existence of extraterrestrial civilizations by comparing two models: the Drake equation and the Astrobiological Copernican Limits👽

Circle skirt

Kalkulator spódnicy z koła sprawia, że szycie spódnic z koła stanie się dziecinnie proste.

Florida sales tax

The Florida sales tax calculator is a simple, handy tool to check the sales tax on goods by providing the ZIP code of the purchase.

HRA exemption

HRA exemption calculator determines how much of your house rent allowance get exempted from taxation.