Omni Calculator logo

Kalkulator zwrotu PPK

Created by Dominik Czernia, PhD
Reviewed by Hanna Pamuła, PhD
Last updated: Dec 19, 2023


Kalkulator zwrotu PPK powstał by odpowiedzieć na dwa istotne pytania dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

 1. Czy z matematycznego punktu widzenia warto wpłacać część wypłaty do PPK w celu ich późniejszego zwrotu?
 2. Jeśli tak, to ile jestem w stanie zarobić na zwrocie PPK?

W naszych obliczeniach skupiamy się więc jedynie na możliwości wypłaty pieniędzy przed sześćdziesiątką, np. po roku oszczędzania, czyli w perspektywie krótkoterminowej. Wykonanie takiej akcji jest nazywane zwrotem. Więcej szczegółów można znaleźć w tekście poniżej.

Zachęcamy również do wypróbowania naszego anglojęzycznego salary inflation calculator pozwalających obliczyć ile powinna wynosić Twoja pensja po uwzględnieniu inflacji. Możesz też skorzystać z inflacyjnego kalkulatora wynagrodzenia, żeby sprawdzić czy ostatnia podwyżka Twojej pensji jest w stanie zrekompensować wpływ inflacji.

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system oszczędzania dla osób zatrudnionych, do którego składają się: pracownik, pracodawca oraz państwo. Zgodnie z oficjalną stroną mojeppk.pl, docelowo jest to plan długoterminowy, ponieważ najwięcej zyskujemy dopiero po osiągnięciu 60-tego roku życia.

W każdym momencie można jednak zrezygnować z PPK i wybrać zgromadzone pieniądze z pewnymi potrąceniami, czyli dokonać zwrotu PPK. Jest to możliwe, ponieważ oszczędności w PPK są w całości Twoją prywatną własnością.

💡 Co 4 lata następuje autozapis do PPK o czym musi poinformować pracodawca. Pierwszy termin autozapisu to luty 2023, a kolejne nastąpią w latach 2027, 2031, 2035, itd. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w PPK musisz ponownie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.

Ile mogę wpłacić do PPK?

Wpłaty do PPK obejmują:

 1. Wpłaty pracownika - co miesiąc musi przeznaczyć na to przynajmniej 2% swojego wynagrodzenia, a maksymalnie może zwiększyć do 4%. Jeśli pracownik zarabia mniej niż 120% wynagrodzenia minimalnego to wpłata może zostać obniżona do 0.5%.
 2. Wpłaty pracodawcy - co miesiąc musi przeznaczyć na to dodatkowo przynajmniej 1.5% wynagrodzenia pracownika, a maksymalnie może zwiększyć również do 4%.
 3. Dopłaty od państwa - obejmujące wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł).

❗ Uwaga! W przypadku dokonania zwrotu PPK dopłaty od państwa nie są naliczane.

Dodatkowo zgromadzone środki uczestników PPK są lokowane w fundusze inwestycyjne, w których mają szansę wypracować zysk (lub stratę).

Ile mogę otrzymać ze zwrotu PPK?

Przejdźmy do głównego tematu naszego kalkulatora zwrotu PPK. Decydując się na wypłatę środków z PPK przed sześćdziesiątką otrzymasz:

 1. Całość wpłaty własnej.
 2. 70% środków pochodzących z wpłat pracodawcy. Pozostałe 30% środków zostaną przekazane do Twojego konta ZUS (jako ubezpieczenie emerytalne).
 3. 81% zysku z funduszu inwestycyjnego. Pozostałe 19% to podatek kapitałowy Belki od wypracowanego zysku.
 4. Kalkulator zwrotu PPK zawiera wszystkie powyższe punkty, więc oferuje on najdokładniejsze wyliczenia zwrotu.

Wybór odpowiedniej strategii oszczędzania na emeryturę to poważna decyzja. W tej kwestii może pomóc Ci nasz retirement calculator - czyli kalkulator emerytury pozwalający oszacować jak dużo musisz zaoszczędzić by móc otrzymywać wystarczającą dużą emeryturę.

🙋 Środki z PPK można wypłacić bez potrąceń w dwóch przypadkach:

 1. Na leczenie swoje, małżonka lub dziecka (do 25% środków bez obowiązku zwrotu); lub
 2. Na wpłatę własną na mieszkanie lub dom (do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat).

Jak skorzystać z kalkulatora zwrotu PPK?

Naszym celem jest przedstawienie potencjału zwrotu PPK na podstawie konkretnych obliczeń dostosowanych do indywidualnego przypadku. Aby skorzystać z kalkulatora PPK wypełnij następujące pola:

 1. Wynagrodzenie brutto - ile wynosi Twoja miesięczna (lub roczna) pensja brutto?
 2. Procent wpłaty (pracownik) - jaką część wynagrodzenia przeznaczasz na oszczędności w PPK (2-4%)? Kalkulator zwrotu PPK zakłada domyślnie minimalną wartość.
 3. Procent wpłaty (pracodawca) - ile dodatkowo Twój pracodawca przeznacza na Twoje oszczędności w PPK (1.5-4%)?
 4. Po jakim czasie chcesz uzyskać zwrot? - zwrot możesz uzyskać po minimalnie jednym miesiącu.

Wynik obliczeń możesz odczytać w dwóch kolejnych oknach: „Zwrot z PPK” oraz „Zysk z PPK”:

 1. Zwrot z PPK - zawiera dokładną informację ile otrzymasz zwrotu z PPK, a także jaka kwota zostanie przekazana na Twoje konto ZUS. Dodatkowo możesz zobaczyć jak to przekłada się na miesięczny zysk.
 2. Zysk z PPK - pokazuje ile zarobisz na zwrocie z PPK w porównaniu do sytuacji, w której rezygnujesz z uczestnictwa w PPK.

W trybie Advanced mode (po kliknięciu na odpowiedni przycisk pod kalkulatorem) możesz również wprowadzić spodziewany zysk z funduszu inwestycyjnego, np. na podstawie analizy notowań funduszy oraz wykorzystując nasz investment calculator.

🔎 Jeśli chcesz poznać korzyści płynące z oszczędzania z PPK do 60 roku życia, to oficjalny kalkulator PPK może Ci w tym pomóc.

Dominik Czernia, PhD
Nasz kalkulator zwrotu PPK skupia się na możliwości wybrania pieniędzy z Twojego konta PPK przed osiągnięciem 60-tego roku życia. Możesz określić czy chcesz dokonać zwrotu po 6 miesiącach, 1 roku, a może 5 latach i zobaczyć czy Ci się to opłaca.
Twoje PPK
Wynagrodzenie brutto
zł /
miesiąc
Procent wpłaty (pracownik)
%
Procent wpłaty (pracodawca)
%
Po jakim czasie chcesz uzyskać zwrot?
lat
Zwrot z PPK
Otrzymasz
zł brutto
a na Twoje konto ZUS trafi
zł brutto.
Zysk z PPK - w porównaniu z rezygnacją z PPK
Całkowity zysk
zł brutto
Zysk miesięczny
zł brutto
Check out 36 similar kalkulatory po polsku (calculators in polish)
WyprzedzanieWiedźminKalkulator smogu… 33 more
People also viewed…

Humans vs vampires

Vampire apocalypse calculator shows what would happen if vampires were among us using the predator - prey model.

Lottery annuity

The lottery annuity calculator helps you estimate the yearly annuity payouts and any applied taxes for a given lottery jackpot.

Margin call

Our incredible margin call calculator helps you determine if you will have a margin call given the futures contract specifications and the number of ticks the contract moves.

Titration

Use our titration calculator to determine the molarity of your solution.
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy, Cookies & Terms of Service