Omni Calculator logo

Inflacyjny kalkulator wynagrodzenia

Created by Dominik Czernia, PhD and Wei Bin Loo
Reviewed by Bogna Szyk
Last updated: Sep 06, 2023


Tempo wzrostu cen towarów i usług jest coraz większe z miesiąca na miesiąc. Inflacja w styczniu 2023 osiągnęła 17.2% rok do roku. Luty wygląda jeszcze gorzej, bo inflacja wzrosła do zatrważających 18.4% - jest to najwyższy odczyt od 26 lat. Z drugiej strony Główny Urząd Statystyczny (GUS) jeszcze we wrześniu podawał, że wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynosił 14.5% rok do roku.

Co to w praktyce oznacza? Czy oczekiwane podwyżki wynagrodzeń są w stanie zrekompensować obecną inflację? Nasz inflacyjny kalkulator wynagrodzenia jest odpowiednim narzędziem by odpowiedzieć na to pytanie. Sprawdź swoje rzeczywiste wynagrodzenie po podwyżce oraz inflacji!

Nasz anglojęzyczny pay raise calculator może pomóc obliczyć dokładną kwotę otrzymanej podwyżki.

Jak skorzystać z inflacyjnego kalkulatora wynagrodzenia?

Inflacyjny kalkulator wynagrodzenia podzieliliśmy na trzy części:

  1. Obecne wynagrodzenie brutto - wpisz ile godzin tygodniowo pracujesz (domyślnie ustawiliśmy 40 godzin) oraz swoje godzinowe lub miesięczne wynagrodzenie (nasz hourly to salary calculator pozwala w szybki sposób przeliczać ich wartości) Wybierz też czy spodziewasz się w najbliższym czasie podwyżki.

  2. Podwyżka brutto - jeśli oczekujesz podwyżki, wpisz jej procentową wartość lub godzinową/miesięczną kwotę podwyżki.

  3. Wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem inflacji - w ostatniej części wpisz obecną wartość inflacji. Na podstawie powyższych danych kalkulator obliczy jakiej godzinowej i miesięczne stawki wynagrodzenia możesz się spodziewać. Dodatkowo policzymy jaką wartość będzie miało wynagrodzenie po roku po uwzględnieniu bieżącej inflacji.

Po wypełnieniu wszystkich pól, pod kalkulatorem pojawi się informacja mówiąca o tym jaka jest rzeczywista podwyżka po roku inflacji. Jest to równowartość produktów i usług, które można kupić za otrzymaną podwyżkę wynagrodzenia.

Jak inflacja wpływa na siłę nabywczą pieniądza?

Inflacja to powszechny wzrost cen produktów i usług, z których korzystają gospodarstwa domowe jak np. żywność, odzież, usługa fryzjerska lub wynajem mieszkania. Skutkiem inflacji jest spadek realnej wartości pieniądza, tzn. ile dóbr i usług można zakupić za określoną kwotę.

Jest wiele możliwych przyczyn inflacji, m.in., nadmierna emisja pieniądza przez bank centralny, gwałtowny wzrost kosztów produkcji, oraz przewyższanie wydatków na wpływami z budżetu państwa. Więcej informacji znajdziesz w naszym dedykowanym kalkulatorze inflation calculator. Inflację można wykorzystać do obliczenia wzrostu wartości produktów i usług po roku:

wartość po roku = obecna wartość * (1 + inflacja),

gdzie inflacja wyrażona jest w postaci dziesiętnej, np. 10% = 0.1. Możemy również inaczej postawić pytanie:

Ile obecnie warta jest kwota pieniędzy, która po roku będzie miała pewną określoną wartość?

W tym przypadku wykorzystujemy poniższy wzór, który jest również częścią naszego inflacyjnego kalkulatora wynagrodzenia:

obecna wartość = wartość po roku / (1 + inflacja)

Sprawdźmy jak możemy wykorzystać powyższe wzory w praktyce. Załóżmy, że na swoje tygodniowe zakupy spożywcze wydajesz 100 zł, a roczny wskaźnik inflacji wynosi 10%. Oznacza to, że te same towary będą za rok kosztować 10% więcej, tzn. 110 zł. Sytuację można odwrócić mówiąc, że dzisiejsze 100 zł będzie za rok warte już tylko 90.91 zł.

💡 W ekonomii występuje zjawisko iluzji pieniądza polegające na nieuwzględnianiu inflacji i koncentrowaniu się na obecnych wartościach pieniądza, a nie przyszłych. Przykładowo, pracownik będzie szczęśliwy słysząc, że jego wynagrodzenie wzrosło o 5% mimo, że inflacja wynosi 10%. Nie będzie zdawał sobie sprawy, że w rzeczywistości siła nabywcza jego nowego wynagrodzenia będzie niższa niż poprzednio.

Dominik Czernia, PhD and Wei Bin Loo
Obecne wynagrodzenie brutto
Ile godzin tygodniowo pracujesz?
h
Miesięczne wynagrodzenie
Godzinowe wynagrodzenie
Czy spodziewasz się podwyżki?
Nie
Wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem inflacji
Inflacja
%
Nominalne miesięczne wynagrodzenie
... siła nabywcza po uwzględnieniu inflacji
Nominalne godzinowe wynagrodzenie
... siła nabywcza po uwzględnieniu inflacji
Check out 36 similar kalkulatory po polsku (calculators in polish)
WyprzedzanieWiedźminKalkulator smogu… 33 more
People also viewed…

Korean age

If you're wondering what would your age be from a Korean perspective, use this Korean age calculator to find out.

New York Tax

The New York tax calculator helps you estimate how much tax you will pay for 2022.

RMD

RMD calculator (required minimum distributions) is a tool that helps you find the amount you must withdraw from your IRA account each year when you turn 72 years.

Titration

Use our titration calculator to determine the molarity of your solution.
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy, Cookies & Terms of Service