Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator nadgodzin

Spis treści

Nadgodziny — formalna definicjaZasady dotyczące nadgodzinJaka jest premia za nadgodziny?Wzory określające wynagrodzenie za nadgodzinyJak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?Zasady dotyczące pracy w nadgodzinachPracownicy zwolnieni z pracy w godzinach nadliczbowychPrzykłady stanowisk zwolnionychFAQs

Nasz kalkulator nadgodzin to narzędzie, które sprawdza, ile zarobisz, jeśli będziesz musiał zostać dłużej w pracy. Wszystko, co musisz zrobić, to podać kilka informacji o swoim wynagrodzeniu godzinowym, a kalkulator obliczy całkowitą pensję, jaką otrzymasz w tym miesiącu.

Czytaj dalej, aby poznać pomocne informacje na temat zasad wykonywania nadgodzin i wynagrodzenia za nadgodziny zgodnie z przepisami prawa pracy. Co więcej, dowiesz się, co to jest półtorej pensji, kto jest pracownikiem zwolnionym z wykonywania nadgodzin i poznasz kilka przykładów prac zwolnionych z godzin nadliczbowych.

Przygotowaliśmy również poradnik krok po kroku pokazujący, jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny. Przewiń stronę, aby dowiedzieć się więcej!

Wolisz oglądać niż czytać? Dowiedz się wszystkiego w 90 sekund dzięki temu filmowi, który stworzyliśmy dla ciebie:

Nadgodziny — formalna definicja

Prawie każda osoba w wieku produkcyjnym wie i rozumie, czym są nadgodziny. W niektórych zawodach praca w nadgodzinach jest bardzo powszechna (a nawet obowiązkowa!). Przykładami pracowników często pracujących w nadgodzinach mogą być pracownicy budowlani, specjaliści IT, kierownicy zakładów i pracownicy związani z inwestycjami.

Poza tym wszystkim spójrzmy na formalną definicję nadgodzin. Nadgodziny to czas, który pracownik przepracował poza normalnymi godzinami pracy. Innymi słowy — nadgodziny odnoszą się do godzin, które ktoś przepracował poza typowo zaplanowanym czasem pracy. Co więcej, termin „nadgodziny” jest często używany do określenia wynagrodzenia otrzymywanego za dodatkowe godziny pracy.

Zasady dotyczące nadgodzin

Liczba normalnych godzin pracy na danym stanowisku jest ustalana w celu zrównoważenia zdrowia pracownika, wydajności w ciągu dnia pracy/zmian oraz ogólnych czynników ekonomicznych. Wiadomo, że ludzki organizm jest naturalnie ograniczony i nie może utrzymać tego samego poziomu wydajności w ósmej lub dziesiątej godzinie pracy, co na początku zmiany.

W zależności od rodzaju pracy liczba regularnych godzin pracy może być określona przez rodzaj umowy między stronami, przepisy prawa lub zwyczaje panujące w danym środowisku zawodowym. Cokolwiek to jest, musi spełniać krajowe lub lokalne przepisy prawa pracy. Najczęściej dzień roboczy wynosi 8 godzin, a tydzień pracy 40 godzin.

W wielu krajach przepisy prawa pracy mają na celu zapobieganie zmuszaniu pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych. Co więcej, przepisy te zazwyczaj przewidują rekompensatę za nadgodziny.

Jaka jest premia za nadgodziny?

Płatności za pracę ponad wymiar czasu ustalony w umowie są powszechnie nazywane premią za nadgodziny lub stawką wynagrodzenia za nadgodziny. Najczęstszą stawką za nadgodziny jest dodatek za nadgodziny, czyli 50% więcej niż standardowe wynagrodzenie pracownika. Oznacza to, że za każdą nadliczbową godzinę pracy otrzymasz równowartość 1,5 regularnej stawki godzinowej. Jeśli więc chcesz podreperować swój osobisty budżet, pracuj w godzinach nadliczbowych!

Pamiętaj, że wartość ta może różnić się w zależności od kraju i firmy, więc upewnij się, że wprowadzasz prawidłowy mnożnik do kalkulatora nadgodzin.

Zgodnie z zasadami Kodeksu pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych w noce, niedziele lub święta przysługuje dodatek za nadgodziny w wysokości 100% wynagrodzenia, lub 50% wynagrodzenia za nadgodziny przypadające w każdym innym dniu. Oprócz tego wielu pracodawców samodzielnie ustala dodatki do regularnego wynagrodzenia za godziny przepracowane wieczorami, w weekendy lub święta.

Wzory określające wynagrodzenie za nadgodziny

Możesz użyć kilku prostych wzorów, aby obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Przede wszystkim musisz obliczyć swoje godzinowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:

GWN=GRWm,\text{GWN} = \text{GRW} \cdot m,

gdzie GWN\small \text{GWN} oznacza godzinowe wynagrodzenie za wykonane nadgodziny, GRW\small \text{GRW} oznacza godzinowe regularne wynagrodzenie, a m\small m oznacza mnożnik (najczęściej 1,5).

Gdy znasz już tę wartość, możesz obliczyć swoje całkowite wynagrodzenie za nadgodziny:

WN=GWNn,\text{WN} = \text{GWN} \cdot n,

gdzie WN\small \text{WN} to twoje wynagrodzenie za nadgodziny, a n\small n to liczba nadgodzin w miesiącu.

Wreszcie, jeśli chcesz znaleźć swoje całkowite wynagrodzenie na koniec miesiąca, musisz dodać je do swojego normalnego wynagrodzenia:

CW=WN+NW,\text{CW} = \text{WN} +\text{NW},

gdzie CW\small \text{CW} oznacza całkowite wynagrodzenie, a NW\small \text{NW} oznacza normalne wynagrodzenie. To drugie jest równe regularnemu wynagrodzeniu godzinowemu pomnożonemu przez liczbę godzin pracy w miesiącu.

💡 Jeśli potrzebujesz pomocy w przeliczeniu stawki miesięcznej lub rocznej na stawkę godzinową, dzienną lub tygodniową, polecamy Omni przelicznik wynagrodzeń jak i Omni przelicznik stawki godzinowej na wynagrodzenie 🇺🇸.

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?

 1. Zacznij od określenia swojego normalnego wynagrodzenia. Załóżmy, że zarabiasz 30 zł za godzinę. Wprowadź tę wartość do Omni kalkulatora nadgodzin. Jeśli nie wiesz, ile zarabiasz za godzinę, możesz użyć naszego przelicznika wynagrodzenia na stawkę godzinową.

 2. Następnym krokiem jest określenie liczby godzin, które zazwyczaj przepracowujesz w miesiącu. Zakładając, że pracujesz cztery tygodnie po 40 godzin, możesz wpisać 160 godzin miesięcznie.

 3. Zmień mnożnik, aby odpowiadał regulacjom Kodeksu pracy oraz polityce twojej firmy dotyczącej nadgodzin. Na przykład, twoja firma może płacić standardowy dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia — wówczas mnożnik będzie równy 1,5.

 4. Określ liczbę godzin przepracowanych w nadgodzinach w tym miesiącu. Załóżmy, że przepracowałeś/aś 30 godzin nadliczbowych.

 5. Nasz kalkulator nadgodzin automatycznie znajdzie wszystkie pozostałe wartości — twoje normalne wynagrodzenie, wynagrodzenie za nadgodziny oraz ich sumę jako całkowite wynagrodzenie, które otrzymasz w tym miesiącu.

Po obliczeniu całkowitego wynagrodzenia możesz zdecydować, co z nim zrobić — czy planujesz je wydać, czy może zainwestować? Możesz sprawdzić nasz kalkulator inwestycyjny 🇺🇸, jeśli zdecydujesz się zainwestować część swojego całkowitego wynagrodzenia.

🙋 Skorzystaj też z naszego kalkulatora brutto netto, aby określić, jaka kwota zostanie ci z całkowitego wynagrodzenia po odliczeniu podatków. Możesz też użyć kalkulatora budżetu 🇺🇸, zwłaszcza jeśli zamierzasz monitorować lub śledzić swoje wydatki.

Zasady dotyczące pracy w nadgodzinach

Przepisy dotyczące nadgodzin zobowiązują pracodawców do płacenia swoim pracownikom wyższej stawki niż standardowe wynagrodzenie za regularne godziny pracy. Jak wspomniano powyżej, podstawowy wymiar czasu pracy w większości krajów (w tym w Polsce) wynosi 40 godzin pracy tygodniowo. Niezależnie od tego, jaki jest limit (niektóre przepisy zawierają inne progi), pracodawca powinien zrekompensować każdą godzinę przekraczającą normalny wymiar czasu pracy.

W Polsce praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w dwóch przypadkach:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 
 • w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jednocześnie przepisy polskiego prawa nie określają, jakie potrzeby mogą być uznane za „szczególne”. W praktyce dotyczy to sytuacji, w których na przykład istnieje konieczność zapewnienia ciągłości ruchu firmy z powodu choroby innego pracownika czy doraźna potrzeby wykonania dużego zlecenia. Należy przy tym pamiętać, że pracodawca nie może planować nadgodzin z wyprzedzeniem (np. podczas układania grafiku na kolejne miesiące).

Kodeks pracy określa, że maksymalna liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć 150 w ciągu roku.

Pracownicy zwolnieni z pracy w godzinach nadliczbowych

W Polsce pracownik nie może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli otrzymał takie polecenie służbowe od przełożonego. Takie polecenie może być wydane zarówno w formie ustnej, jak i w sytuacji, gdy pracownik faktycznie wykonuje pracę poza regularnymi godzinami pracy i jego przełożony się temu nie sprzeciwia. Pracownik może odmówić wykonania polecenia nadgodzin tylko wówczas, gdy jego wykonanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę ponad wymiar określony w umowie, przysługuje mu rekompensata, którą może odebrać w formie dodatku do wynagrodzenia lub czasu wolnego. Wymiar czasu wolnego za nadgodziny zależy od tego, kto wyjdzie z inicjatywą takiego rozliczenia: pracownik, czy pracodawca. Jeśli będzie to:

 • pracownik, wtedy zostanie mu udzielony czas wolny w takim samym wymiarze, ile wynosiły godziny nadliczbowe (czyli 1:1);
 • pracodawca – wymiar czasu wolnego będzie o połowę wyższy niż wymiar wykonanych nadgodzin (czyli 1:1½).

Jeżeli pracownik posiada umowę o pracę w niepełnym czasie pracy, np. na pół etatu, pracownik i pracodawca powinni w umowie o pracę ustalić dopuszczalny wymiar czasu pracy. Jego przekroczenie będzie skutkowało naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny.

Przykłady stanowisk zwolnionych

Nie wszyscy pracownicy mogą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Poniżej znajdziesz kilka przykładów osób, które obejmuje zakaz pracy w godzinach nadliczbowych:

 • kobiety w ciąży;
 • pracownicy młodociani, czyli osoby w wieku 16-18 lat;
 • osoby opiekujące się dzieckiem poniżej 4. roku życia, które nie wyraziły zgody na nadgodziny.
FAQs

Jak sprawdzić moje wynagrodzenie za nadgodziny?

Poniżej znajdziesz dwa różne sposoby obliczania wynagrodzenia za nadgodziny:

 1. Ustal obowiązującą cię godzinową stawkę za nadgodziny.
 2. Oblicz łączną liczbę godzin nadliczbowych.
 3. Aby obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny, pomnóż ich liczbę przez stawkę godzinową za nadgodziny.

Lub, jeśli nie znasz stawki godzinowej za nadgodziny:

 1. Oblicz łączną liczbę godzin nadliczbowych.
 2. Ustal mnożnik wynagrodzenia za nadgodziny i pomnóż swoje regularne wynagrodzenie godzinowe przez ten mnożnik.
 3. Pomnóż wynik przez łączną liczbę nadgodzin.

Jak obliczyć miesięczne wynagrodzenie za nadgodziny?

Aby obliczyć miesięczne wynagrodzenie za nadgodziny, wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź swój mnożnik wynagrodzenia za nadgodziny. Najczęściej mnożnik to 1,5.
 2. Pomnóż go przez łączną liczbę godzin nadliczbowych w miesiącu, np. 10.
 3. Pomnóż wynik przez swoje regularne miesięczne wynagrodzenie: 3000 zł.
 4. Na koniec podziel wynik przez całkowitą liczbę regularnych godzin, które przepracujesz każdego miesiąca: 45000/160.

Wynikiem jest miesięczna wypłata za nadgodziny: 281,25 zł.

Jakie wynagrodzenie za nadgodziny otrzymam, pracując 10 godzin więcej w miesiącu?

Zakładając, że twoja umowa pozwala na wykonywanie nadgodzin i mnożnik wynosi 1,5, i regularnie pracujesz 160 godzin miesięcznie, 10 godzin nadgodzin miesięcznie odpowiada łącznemu wynagrodzeniu za nadgodziny w wysokości 9,38% twojego miesięcznego wynagrodzenia. Aby znaleźć tę liczbę:

 1. Oblicz iloczyn miesięcznych godzin nadliczbowych i mnożnika dodatku do wynagrodzenia: 10 ⋅ 1,5 = 15.
 2. Podziel wynik przez swoje regularne godziny miesięczne: 15/160 = 0,0938.
 3. Aby obliczyć swoje wynagrodzenie, pomnóż wynik przez swoje miesięczne wynagrodzenie. Wynik odpowiada 9,38% tej kwoty.

Co oznacza zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych?

Status osoby zwolnionej z obowiązku świadczenia nadgodzin oznacza, że pracownikowi nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych. Bezwzględny zakaz dotyczy kobiet w ciąży oraz pracowników młodocianych, czyli osób, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Jeśli pracownik opiekuje się dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, nadgodziny są możliwe tylko za jego zgodą.

Regularny czas pracy

Nadgodziny

Check out 44 similar tax and salary calculators 🧾
12 hour shiftAGIAlabama tax...41 more