Omni Calculator logo

Kalkulator 800 plus

Created by Dawid Siuda and Wei Bin Loo
Reviewed by Dominik Czernia, PhD
Last updated: Sep 06, 2023


Nasz kalkulator 800 plus został stworzony, by oszacować możliwy budżet twojego dziecka dzięki właściwemu deponowaniu środków z tego programu. Ile jesteś w stanie zaoszczędzić, zakładając, że cała kwota ze świadczenia wychowawczego zostanie przeznaczona na ten cel?

Nasze narzędzie porównuje kilka możliwości przechowywania otrzymanych środków. Zestawiamy ze sobą 6-letnie i 12-letnie obligacje rodzinne, a także depozyty na standardowym nieoprocentowanym koncie lub odkładanie tradycyjne, w formie gotówki. Pomożemy ci wybrać najkorzystniejszą możliwą opcję, aby zaoszczędzić jak największą kwotę do dnia 18 urodzin twojego dziecka!

Czy 800 plus zastąpi 500 plus?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział w ostatnim czasie podniesienie znanego wszystkim świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” o 300 złotych. Nowa stawka ma obowiązywać od początku 2024 roku, a skutkiem jej wprowadzenia będzie zastąpienie dotychczasowego świadczenia w wysokości 500 złotych.

Czy to oznacza, że beneficjenci dotychczasowego programu będą musieli na nowo składać wszystkie wnioski i ubiegać się o przydzielenie nowej stawki?

Absolutnie nie!

Według informacji zamieszczonych na rządowej stronie nowa wysokość świadczenia zostanie przydzielona wszystkim dotychczasowym beneficjentom automatycznie. To oznacza, że każda osoba, która otrzymywała świadczenie z tytułu 500+ do tej pory, będzie otrzymywała świadczenie w wysokości 800 złotych od początku kolejnego roku. Tak po prostu, bez zbędnych formalności!

🔎 Wiele osób spodziewało się, że partia rządząca podwyższy świadczenie z 500 złotych do wyższej kwoty, nikt jednak nie wiedział jak duża będzie to podwyżka. Konkretna kwota została zapowiedziana w niedzielę, 14 maja 2023 roku, a już 27 czerwca rząd przyjął projekt ustawy powiększającej świadczenie o 300 złotych.

Projekt może ulec poprawkom, lecz nic nie zapowiada istotnych zmian poza wspomnianą waloryzacją. Poniżej przedstawione dotychczasowe zasady mają pozostać takie same.

Świadczenie miesięczne przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18 roku życia:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka; oraz
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Ponadto o świadczenie mogą się również ubiegać:

 • rodziny zastępcze;
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; oraz
 • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

W przypadku gdy zgodnie z orzeczeniem sądu dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców żyjących w separacji, każdemu z nich należy się 50% wysokości świadczenia.

Od połowy 2019 roku świadczenie ma charakter powszechny, przysługuje każdej rodzinie niezależnie od dochodu i to również ma się nie zmienić.

Jak wykorzystać 800 plus?

Dobra wiadomość jest taka, że świadczenie po waloryzacji również nie będzie wliczało się do dochodu, co oznacza zwolnienie z opodatkowania i brak konieczności rozliczania środków uzyskanych z programu w corocznym zeznaniu podatkowym. Nie ma również określonego limitu, którego dotyczy zwolnienie, więc środki uzyskane z 800+ są nieopodatkowane niezależnie od ilości dzieci, na które zostały przyznane.

Pomimo że celem programu jest wspieranie dzietności, pieniądze otrzymane ze świadczenia możemy przeznaczyć na dowolny, wybrany przez nas cel. A celów zapewne nie zabraknie, ponieważ jak wszyscy wiemy, dziecko trzeba wyżywić, ubrać i wyedukować! Omni również oferuje narzędzia pomocne w planowaniu rodzinnego budżetu, na przykład kalkulator zużycia prądu czy inflacyjny kalkulator wynagrodzenia. Wydatków bieżących z całą pewnością nie zabraknie, jednak dla tych osób, które mogą pozwolić sobie na odłożenie 800 złotych miesięcznie, porównaliśmy kilka możliwości oszczędzania:

 • Odkładanie oszczędności w gotówce lub na koncie — środki z programu „Rodzina 500+” wypłacane są na konto, co wcale nie oznacza, że na tym koncie muszą pozostać. Możemy zdecydować się na transfer pieniędzy z naszego konta bankowego do przysłowiowej „skarpety”. Dla wielu osób posiadanie gotówki wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa. Nic w tym dziwnego. W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń takich jak wybuch pandemii czy wojny, szybki dostęp do pieniędzy bez konieczności polegania np. na dostępie do prądu jest niezwykle istotny.

 • Możemy również zdecydować się na składowanie naszych oszczędności na zwykłym, nieoprocentowanym koncie, pomimo ryzyka cyberataków czy wyłudzeń, trzymanie pieniędzy w takiej formie jest bardzo bezpieczne.

 • W dobie szalejącej inflacji, jeżeli nie zdecydujemy się na ulokowanie środków na oprocentowanym koncie, będziemy tracić nasze oszczędności z roku na rok. Spadek wartości pieniądza w czasie to realny problem i duże wyzwanie dla wszystkich obywateli, inflacja wpływa na zawartość portfeli wszystkich Polaków. Z całą pewnością była ona jednym z czynników decydujących o waloryzacji programu 500+. Jak zabezpieczyć się przed inflacją? Odpowiedzią mogą okazać się rodzinne obligacje skarbowe.

Czym są rodzinne obligacje skarbowe?

Mało kto wie, że rodzinne obligacje skarbowe to instrumenty finansowe zaprojektowane tylko i wyłącznie dla beneficjentów programu „Rodzina 500+”. Rząd przygotował dwa rodzaje obligacji rodzinnych, które różnią się od siebie oprocentowaniem oraz terminem zapadalności:

 1. ROS (Rodzinne Oszczędnościowe Sześcioletnie) — Termin zapadalności wynosi 6 lat. Oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 7,2%, natomiast już od drugiego roku oprocentowanie jest zmienne i wynosi 1,5% + aktualny poziom inflacji.

 2. ROD (Rodzinne Oszczędnościowe Dwunastoletnie) — Dwukrotnie dłuższe obligacje ROD wykupujemy na okres dwunastu lat. Oprocentowanie w ich przypadku jest minimalnie wyższe, wynosi bowiem 7,5% dla pierwszego roku i 1,75% + aktualny poziom inflacji od drugiego roku aż do momentu wykupu. Warto podkreślić, że ROD to najlepiej oprocentowana obligacja znajdująca się aktualnie w ofercie skarbu państwa.

Oba rodzaje obligacji mają ochronić przyszły budżet naszego dziecka przed inflacją, działają na tych samych zasadach:

 • Koszt jednej obligacji wynosi 100 złotych. Jednokrotnie możemy przeznaczyć na obligację tylko wartość otrzymaną do tej pory ze świadczenia. Zakładając więc, że od nowego roku świadczenie będzie wynosiło 800 złotych, będziemy mogli jednokrotnie dokonać zakupu obligacji o wartości 800 złotych w każdym miesiącu. Warto zaznaczyć, że suma maksymalnego zakupu sumuje się, co oznacza, że możemy dokonać zakupu obligacji na przykład raz w roku w kwocie 9600 złotych. A jeżeli dziecko ma już pięć lat i rodzic otrzymywał świadczenie w wysokości 800 złotych miesięcznie od jego narodzin i nie przeznaczył żadnej kwoty na obligacje — może jednokrotnie dokonać zakupu w kwocie 48 000 złotych!

 • Odsetki kapitalizowane są raz w roku. Oznacza to, że inwestując 1000 zł w obligację sześcioletnią (ROS), po pierwszym roku zgromadzimy na koncie 1072 zł. Zysk w kolejnym roku będzie liczony od kwoty 1072 zł, a nie od zainwestowanego tysiąca. Pomimo że odsetki są doliczane co roku, wypłacić środki możemy dopiero po zakończeniu sześcioletniego okresu.

 • W przypadku deflacji w obliczeniach przyjmuje się wartość inflacji na poziomie 0%. Oznacza to, że obowiązuje oprocentowanie 1,5% dla ROS oraz 1,75% dla ROD (poza pierwszym rokiem, w którym oprocentowanie jest stałe i nie uwzględnia poziomu inflacji).

 • W momencie otrzymania zainwestowanych środków po wykupie obligacji należy zapłacić podatek Belki w wysokości 19% od osiągniętego zysku.

🙋 Warto pamiętać, że obligacje skarbowe są bezpieczną inwestycją nie tylko ze względu na gwarancję oferowaną przez emitenta, którym jest państwo, ale również dlatego, że po śmierci właściciela wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu zgodnie z zasadami prawa spadkowego.

Jak działa kalkulator 800 plus?

Głównym zadaniem naszego kalkulatora jest zobrazowanie tego, ile pieniędzy możesz zaoszczędzić do momentu osiągnięcia pełnoletności przez twoje dziecko. Ze względu na niepewne czasy i galopującą inflację, uwzględniliśmy możliwość inwestowania otrzymanych środków tak, aby zmaksymalizować potencjalną wartość.

Użycie kalkulatora 800 plus jest niezwykle proste:

 1. Najpierw wybierz rok i miesiąc urodzenia twojego dziecka.
 2. Następnie udziel informacji czy dziecko, którego dotyczą obliczenia, jest pierwszym, które otrzymuje środki z funduszu.
 3. Nasze narzędzie wyliczy twój limit inwestycyjny. Jest to maksymalna kwota możliwa do zainwestowania w rodzinne obligacje skarbowe w momencie wykonywania obliczeń.
 4. W polu „Twój budżet początkowy”, wprowadź wartość środków, które zostały zgromadzone i odłożone na przyszły fundusz dziecka.
 5. Wprowadź prognozowaną inflację — domyślna wartość tego parametru wynosi 5%.
 6. Kalkulator przeprowadzi obliczenia i przedstawi oszczędności, które możesz zgromadzić z programu 800 plus do 18 urodzin twojego dziecka. Pierwszy wynik wskaże kwotę bez uwzględnienia inflacji, drugi natomiast realną wartość środków z uwzględnieniem inflacji.
 7. Następnie możesz wybrać typ obligacji, w jaki chcesz zainwestować. Masz do wyboru 6-letnie obligacje ROS oraz 12-letnie obligacje ROD. Możesz również wybrać mieszaną opcję inwestycji: najpierw w obligacje 12-letnie, a później w 6-letnie.
 8. Wartość wszystkich zgromadzonych środków zostanie przedstawiona w polu „Środki po obligacjach” oraz w „Oszczędzone środki z uwzględnieniem inflacji”. Druga pozycja wskaże rzeczywistą wartość oszczędzonych środków z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie oraz podatku Belki w wysokości 19% od zgromadzonych z obligacji zysków.

Dodatkowo, po aktywowaniu trybu zaawansowanego kalkulatora (Advanced mode), otrzymasz informacje ile wypłat „500+” zostało zrealizowanych do tej pory, ile z nich zostanie zrealizowanych łącznie do końca roku, oraz liczbę wypłat „800+” od początku 2024 roku do osiemnastych urodzin dziecka.

🔎 Zastanawiasz się jaką wartość inflacji wprowadzić? Sprawdź projekcje inflacji NBP i dostosuj swoje obliczenia do prognozowanych wartości.

Głównym celem naszego kalkulatora jest zobrazowanie jaką kwotę można odłożyć do momentu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, na które przyznawane jest świadczenie, dlatego ostatnią inwestycję wykonujemy najpóźniej w wieku 12 lat, tak aby środki zostały wypłacone przed osiemnastym rokiem życia. Przez ostatnie 6 lub 12 lat, w zależności od wybranego typu obligacji, odkładamy środki bez ich inwestowania.

Podsumowanie najważniejszych informacji

Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze informacje z naszego artykułu:

 • Nowa kwota 800 złotych zastąpi dotychczas nam znaną wysokość świadczenia wynoszącą 500 złotych;
 • zwiększona stawka ma być wypłacana od początku 2024 roku;
 • nowa wysokość świadczenia automatycznie przysługuje wszystkim beneficjentom programu 500+;
 • nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe;
 • 800+ nie będzie podlegało opodatkowaniu;
 • zaoszczędzone środki można przeznaczyć na stworzone specjalnie w tym celu rodzinne obligacje skarbowe.
Dawid Siuda and Wei Bin Loo
Informacje o dziecku i budżet początkowy
Rok urodzenia
Miesiąc urodzenia
Styczeń
Czy to Twoje pierwsze dziecko?
Tak
Limit inwestycyjny
3,500
Twój budżet początkowy
Oszczędności bez inwestowania
Inflacja
%
Oszczędzone środki
166,200
Oszczędzone środki (inflacja)
66,017.02
Oszczędności zainwestowane w obligacje
Typ obligacji
Tylko 6-letnie
6-letnie obligacje będą nabywane do momentu ukończenia przez dziecko 12 roku życia.
Środki po obligacjach
209,938
Oszczędzone środki z uwzględnieniem inflacji
83,391
Inwestując w obligacje możesz spodziewać się rzeczywistego zysku 17 373,52 zł z uwzględnieniem inflacji, czyli o 26,0% więcej, niż pozostawiając oszczędności na koncie bez ich inwestowania.
Check out 590 similar finance calculators
10/1 ARM12 hour shift28/36 Rule… 587 more
People also viewed…

BMR - Harris-Benedict equation

Harris-Benedict calculator uses one of the three most popular BMR formulas. Knowing your BMR (basal metabolic weight) may help you make important decisions about your diet and lifestyle.

MPS (marginal propensity to save)

The MPS calculator helps you to compute the marginal propensity to save.

RV loan

Use our RV loan calculator to work out how to structure your RV financing deal.

Snowman

The perfect snowman calculator uses math & science rules to help you design the snowman of your dreams!
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy, Cookies & Terms of Service