Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator prętów zbrojeniowych

Spis treści

Co to jest pręt zbrojeniowy?Rozmiary prętów zbrojeniowychJak korzystać z kalkulatora prętów zbrojeniowych?Przykład obliczenia kosztu zbrojenia budowlanegoFAQs

Kalkulator prętów zbrojeniowych pomoże ci obliczyć liczbę prętów zbrojeniowych potrzebnych do wykonania zbrojenia w danej konstrukcji oraz określi, ile będzie cię to kosztować. Co więcej, może oszacować wymiary siatki, której należy użyć. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest pręt zbrojeniowy, sprawdzisz rozmiary prętów zbrojeniowych i znajdziesz instrukcję korzystania z naszego kalkulatora prętów zbrojeniowych.

🔎 Aby dowiedzieć się więcej o różnych konstrukcjach budowlanych, sprawdź nasz kalkulator betonu.

Co to jest pręt zbrojeniowy?

Pręt zbrojeniowy to materiał budowlany wykorzystywany do poprawy właściwości betonowych bloków. Pręty te są wykonane ze stali żebrowanej (poprawiającej przyczepność) i są zwykle umieszczane w taki sposób, aby utworzyć siatkę. Dzięki właściwościom stali (współczynnik rozszerzalności cieplnej bardzo zbliżony do betonu), zbrojenie kompensuje niską wytrzymałość betonu na rozciąganie. Zbrojenie może zwiększyć odporność betonu na zniszczenie nawet kilkukrotnie.

Inżynierowie budownictwa stosują stal zbrojeniową podczas projektowania budynków i betonowych podjazdów. Możesz oszacować, ile to kosztuje, korzystając z naszego kalkulator kosztu budowy betonowego podjazdu 🇺🇸. Oprócz zwiększonej odporności na rozciąganie, pręty zbrojeniowe poprawiają również odporność betonu na pękanie i pozwalają na zmniejszenie grubości betonowych bloków.

Zastosowanie zbrojenia jest z pewnością droższym rozwiązaniem budowlanym. Jednak wykonawcy stosują je praktycznie we wszystkich projektach budowlanych — rzadko zdarza się użycie betonu niezbrojonego. Po kilku latach zauważysz, że umieszczenie prętów zbrojeniowych było w rzeczywistości decyzją oszczędzającą pieniądze. Dlaczego? Ponieważ żelbetowe płyty, bloki, podjazdy i budynki zachowają swoją wytrzymałość na znacznie dłuższy czas.

Rozmiary prętów zbrojeniowych

Rozmiar pręta podaje się za pomocą wyrażenia jego średnicy w calach, na przykład w wielokrotnościach ⅛ cala dla rozmiarów prętów od #2 do #8 zamieszczonych w poniższej tabeli. Na przykład 8⁄8 = #8 = to średnica 1 cala. Równoważny rozmiar metryczny jest zwykle określany jako średnica nominalna zaokrąglona do najbliższego milimetra. System rozmiarów imperialnych ma swoje odzwierciedlenie w jednostkach metrycznych w kolejnych rozmiarach (nr 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 50 i 60). Te liczby oznaczają nominalną średnicę pręta w milimetrach.

Rozmiar pręta

Metryczny rozmiar pręta

Średnica nominalna (w calach)

Średnica nominalna (w milimetrach)

#2

fi 6

0,250 = 1⁄4

6,35

#3

fi 10

0,375 = ​3⁄8

9,525

#4

fi 13

0,500 = ​1⁄2

12,7

#5

fi 16

0,625 = ​5⁄8

15,875

#6

fi 19

0,750 = ​3⁄4

19,05

#7

fi 22

0,875 = ​7⁄8

22,225

#8

fi 25

1,000 = ​8⁄8

25,4

#9

fi 29

1,128 ≈ ​9⁄8

28,65

#10

fi 32

1,270 ≈ ​10⁄8

32,26

#11

fi 36

1,410 ≈ ​11⁄8

35,81

#14

fi 43

1,693 ≈ ​14⁄8

43

#18

fi 57

2,257 ≈ ​18⁄8

57,3

🔎 Jeśli zamierzasz budować kolumny lub słupy, nasz kalkulator kolumn betonowych 🇺🇸 może okazać się przydatny.

Jak korzystać z kalkulatora prętów zbrojeniowych?

Nie martw się o obliczenia związane ze zbrojeniem w konstrukcjach budowlanych. Cała matematyka stojąca za planowaniem budowy może być dość zagmatwana, ale kalkulator prętów zbrojeniowych bierze to na siebie. Nasze narzędzie oblicza następujące parametry:

 1. Wymiary siatki zbrojeniowej (długość i szerokość). Są one obliczane przez odjęcie odstępu między krawędziami siatki, a krawędziami płyty betonowej.

  długość siatki = długość płyty - (2 × odstęp między krawędziami)

 2. Całkowita długość potrzebnego zbrojenia. Aby to obliczyć, musimy wiedzieć, ile pionowych i poziomych linii prętów zbrojeniowych zostanie umieszczonych. Na przykład liczbę rzędów oblicza się, dzieląc długość siatki przez rozstaw prętów zbrojeniowych. Aby uzyskać długość prętów zbrojeniowych, pomnóż tę liczbę przez szerokość siatki.

  całkowita długość prętów zbrojeniowych = (ilość kolumn × długość prętów) + (ilość rzędów × szerokość prętów)

 3. Liczba prętów zbrojeniowych. Aby oszacować liczbę prętów, podziel ich całkowitą długość przez długość pojedynczego pręta. Wartość tę należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej (ponieważ nie możemy kupić np. 0,4 pręta zbrojeniowego — tylko standardowe długości).

  liczba prętów zbrojeniowych = całkowita długość zbrojenia / długość pojedynczego pręta

 4. Całkowity koszt zbrojenia. Pomnóż liczbę wszystkich prętów przez cenę jednej sztuki.

  koszt prętów zbrojeniowych = liczba prętów × cena pojedynczego pręta

Przykład obliczenia kosztu zbrojenia budowlanego

Sprawdź, jak prawidłowo korzystać z kalkulatora prętów zbrojeniowych. Poniżej znajduje się przykład obliczeń krok po kroku. Na potrzeby wykonania konkretnych obliczeń, przyjęliśmy określone wartości:

 1. Najpierw wprowadź rozmiary płyty betonowej: długość = 6 m, szerokość = 4 m.

 2. Określ odstęp między prętami:

  rozstaw prętów = 40 cm
  odstępy między krawędziami = 8 cm

 3. Podaj cenę i długość pojedynczego pręta zbrojeniowego, które kupisz u dostawcy:
  cena pręta zbrojeniowego = 10 zł/m
  długość pojedynczego pręta zbrojeniowego = 6 m

 4. Zweryfikuj otrzymane wyniki obliczeń:

  długość siatki = 5,84 m
  szerokość siatki = 3,84 m
  łączna długość prętów zbrojeniowych = 112,13 m
  ilość pojedynczych prętów zbrojeniowych = 19 oraz
  koszt całego zbrojenia = 1140 zł

FAQs

Jak obliczyć koszt zbrojenia dla mojego projektu?

Aby obliczyć koszt zbrojenia dla swojego projektu, wykonaj następujące kroki:

 1. Określ całkowitą długość prętów zbrojeniowych, których użyjesz w swojej konstrukcji.
 2. Pomnóż całkowitą długość przez cenę za metr wybranej średnicy pręta zbrojeniowego. Wynikiem jest całkowity koszt zbrojenia.
 3. Możesz również skorzystać z kalkulatora prętów zbrojeniowych na stronie Omni Calculator, aby zweryfikować swoje obliczenia.

Jak obliczyć wagę pręta zbrojeniowego?

Aby obliczyć wagę pręta zbrojeniowego:

 1. Jeśli jest to standardowy pręt zbrojeniowy, znajdź kod produkcyjny i sprawdź jego gęstość.

 2. Znając długość (d) i średnicę (s) pręta zbrojeniowego, oblicz objętość pręta zbrojeniowego używając:
  (3,14 ⋅ s² / 4) ⋅ d

 3. Pomnóż objętość przez gęstość stali. Wynikiem jest waga pojedynczego pręta.

Czy potrzebuję prętów zbrojeniowych do wykonania tarasu?

Tak, jeśli spodziewasz się dużych obciążeń na powierzchni, będziesz potrzebować prętów zbrojeniowych, ponieważ ciężar spowoduje naprężenia rozciągające beton. Zależy to jednak od wielu czynników, dlatego zawsze warto skonsultować swój pomysł z profesjonalistą.

Czy powinno się spawać pręty zbrojeniowe?

Powinieneś unikać spawania prętów zbrojeniowych. Zamiast spawania, użyj stalowego drutu o średnicy 1,6 mm, aby połączyć pręty zbrojeniowe. Materiał stalowy prętów zbrojeniowych ma zazwyczaj wysoką zawartość węgla, co sprawia, że są one kruche po podgrzaniu. W konsekwencji konstrukcja ze spawanymi prętami zbrojeniowymi może ulec uszkodzeniu przy niższym naprężeniu od tego, do którego została zaprojektowana.

Wymiary płyty

Odstępy

U dostawcy

Check out 35 similar construction materials calculators 🧱
Aluminum weightBalusterBoard and batten...32 more