Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator ogrodzenia

Spis treści

Jak korzystać z kalkulatora ogrodzenia?Wzory użyte w kalkulatorze ogrodzeniaJak korzystać z kalkulatora ogrodzenia — przykładWskazówka dotycząca zakupu materiałów ogrodzeniowychDlaczego warto mieć ogrodzenie zapewniające prywatność wokół swojej posesji?Dlaczego warto samodzielnie zbudować ogrodzenie?Oszczędzaj na samodzielnym remoncie domuFAQs

Nasz autorski kalkulator ogrodzenia to proste narzędzie, za pomocą którego szybko dokonasz wszelkich obliczeń związanych z budową płotu. Użyj go, aby zaplanować swoją pracę i dokonać zakupu odpowiedniej ilości materiałów. Nasz kalkulator ogrodzenia odpowie na pytania, co kupić, ile tego kupić i ile to wszystko będzie kosztować.

Jak korzystać z kalkulatora ogrodzenia?

Elementy składowe ogrodzenia.

Chociaż nasz kalkulator ogrodzeń może początkowo wydawać się skomplikowany, w rzeczywistości jest to dość proste narzędzie. Przeczytaj ten krótki zestaw instrukcji, aby dowiedzieć się, jak z niego korzystać:

 1. Zacznij od określenia długości twojego ogrodzenia oraz odległości pomiędzy dwoma słupkami. Zazwyczaj odstęp między słupkami wynosi od 2 do 3 metrów. Wprowadź długość ogrodzenia i przestrzeń między słupkami w pierwszej sekcji kalkulatora, a zwróci on zarówno liczbę słupków, które powinieneś/aś kupić, jak i liczbę sekcji zdefiniowaną przez liczbę słupków, która jest wartością niezbędną do dalszych obliczeń.

 2. Wprowadź wysokość ogrodzenia, aby obliczyć wysokość pojedynczych słupków, które musisz kupić. Jest to ważne, ponieważ co najmniej ⅓ każdego słupka powinna być zakopana w ziemi i zabezpieczona betonem.

 3. Określ liczbę poziomych sztachet na panel ogrodzenia. W klasycznym płocie używa się dwóch sztachet poziomych, ale zależy to od stylu i rodzaju ogrodzenia. Otrzymasz wtedy całkowitą liczbę sztachet, które musisz kupić. Sztacheta ma taką samą długość jak panel.

 4. Wpisz szerokość pojedynczej sztachety pionowej i odstępy między sztachetami w trzeciej sekcji kalkulatora ogrodzenia, aby określić całkowitą liczbę sztachet pionowych.

 5. Ponieważ każdy słupek musi być zabezpieczony, aby ogrodzenie się nie przewróciło, musisz umieścić słupki w otworach wypełnionych betonem. Aby obliczyć objętość betonu potrzebną do tego celu, wprowadź:

  • średnicę słupka dla słupków okrągłych,
  • szerokość i grubość słupka dla słupków kwadratowych.
Wymiary dziury do obsadzenia słupka ogrodzenia.

Wzory użyte w kalkulatorze ogrodzenia

Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób obliczamy ilość potrzebnych materiałów ogrodzeniowych, oto lista wzorów, które zostały użyte:

Liczbasłupkoˊwwynik zaokrąglamy do goˊry=Długosˊcˊ płotuWysokosˊcˊ płotu+1\scriptsize \underbrace{\begin{gather*}\rm Liczba\\[-5px]\rm słupków \end{gather*}}_{\text{wynik zaokrąglamy do góry}} = \mathrm{\frac{Długość\ płotu}{Wysokość\ płotu} + 1}
Liczbasekcji=Liczbasłupkoˊw1\scriptsize \begin{gather*}\rm Liczba\\[-5px]\rm sekcji \end{gather*} = \begin{gather*}\rm Liczba\\[-5px]\rm słupków \end{gather*} - 1
Wysokosˊcˊ słupka=1.5Wysokosˊcˊ płotu\scriptsize \mathrm{Wysokość\ słupka = 1.5 \cdot Wysokość\ płotu}
Liczbasztachet=Sztachetyna sekcjęLiczbasekcji\scriptsize \begin{gather*}\rm Liczba\\[-5px]\rm sztachet \end{gather*} = \begin{gather*}\rm Sztachety\\[-5px]\rm na\ sekcję \end{gather*} \cdot \begin{gather*}\rm Liczba\\[-5px]\rm sekcji \end{gather*}
Liczbasztachet pionowychwynik zaokrąglamy w goˊ=Długosˊcˊ płotuSzerokosˊcˊsztachety+Odstępmiędzy sztachetami\scriptsize \underbrace{\begin{gather*}\rm Liczba\\[-5px]\rm sztachet\ pionowych \end{gather*}}_{\text{wynik zaokrąglamy w górę}} = \frac{\text{Długość płotu}}{\begin{gather*}\rm Szerokość\\[-5px]\rm sztachety \end{gather*}+ \begin{gather*}\rm Odstęp\\[-5px]\rm między\ sztachetami \end{gather*}}

Wzory na objętość betonu

Objętość dołka na słupek minus objętość części słupka, która znajduje się pod ziemią, (objętość jego zasypanej części) równa się objętości betonu potrzebnej do zabetonowania jednego słupka.

Objętosˊcˊbetonuna jeden słupek=ObjętosˊcˊdołkaObjętosˊcˊzakopanegosłupka\scriptsize \underbrace{\begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm betonu \end{gather*}}_{\text{na jeden słupek}} = \begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*} - \begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm zakopanego\\[-5px]\rm słupka \end{gather*}

Po wyliczeniu objętości betonu dla jednego słupka pomnóż ją przez liczbę słupków, a otrzymasz całkowitą objętość betonu dla całego ogrodzenia.

Aby obliczyć objętość otworu i objętość zakopanej części słupka, musimy znać długość zakopanej części, która musi wynosić co najmniej ⅓ wysokości słupka.

Zakopanaczęsˊcˊ=Wysokosˊcˊ słupka3\scriptsize \begin{gather*}\rm Zakopana\\[-5px]\rm część \end{gather*} = \frac{\text{Wysokość słupka}}{3}

Jak obliczyć objętość słupka kwadratowego, a jak słupka okrągłego?

Słup kwadratowy

W przypadku słupka kwadratowego lub prostokątnego zaleca się wykopanie prostokątnego otworu o szerokości i długości trzykrotnie większej od słupka:

Objętosˊcˊdołka=3Szerokosˊcˊsłupka3DługosˊcˊsłupkaGłębokosˊcˊdołka\scriptsize \begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*} \!\!=\!\! 3 \!\cdot\! \begin{gather*}\rm Szerokość\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \!\cdot\! 3 \!\cdot\! \begin{gather*}\rm Długość\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \!\cdot\! \begin{gather*}\rm Głębokość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*}
Objętosˊcˊzakopanejczęsˊci=SzerokosˊcˊsłupkaDługosˊcˊsłupkaGłębokosˊcˊdołka\scriptsize \begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm zakopanej\\[-5px]\rm części \end{gather*} = \begin{gather*}\rm Szerokość\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \cdot \begin{gather*}\rm Długość\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \cdot \begin{gather*}\rm Głębokość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*}

Z powyższych wzorów możemy uzyskać finalne i łatwiejsze do obliczenia równanie objętości potrzebnego betonu:

Objętosˊcˊbetonudla jednego słupka=8SzerokosˊcˊsłupkaDługosˊcˊsłupkaGłębokosˊcˊdołka\scriptsize \underbrace{\begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm betonu \end{gather*}}_{\text{dla jednego słupka}} \!=\! 8 \!\cdot\! \begin{gather*}\rm Szerokość\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \!\cdot\! \begin{gather*}\rm Długość\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \!\cdot\! \begin{gather*}\rm Głębokość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*}

Pamiętaj, że musisz pomnożyć powyższy wynik przez liczbę słupków, aby uzyskać całkowitą objętość betonu niezbędną do wykonania ogrodzenia.

Słup okrągły

W przypadku słupka cylindrycznego również kierujemy się podobną zasadą. Dołek powinien mieć średnicę trzykrotnie większą od średnicy słupka.

Objętosˊcˊdołka=π4(3Sˊrednicasłupka)2Głębokosˊcˊdołka\scriptsize \begin{gather*} \rm Objętość \\[-5px]\rm dołka \end{gather*} \!=\! \frac{\pi}{4} \cdot \left(3 \cdot \begin{gather*}\rm Średnica\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \right)^2 \cdot \begin{gather*}\rm Głębokość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*}
Objętosˊcˊdołka=π4(Sˊrednicasłupka)2Głębokosˊcˊdołka\scriptsize \begin{gather*} \rm Objętość \\[-5px]\rm dołka \end{gather*} = \frac{\pi}{4} \cdot \left(\begin{gather*}\rm Średnica\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \right) ^2 \cdot \begin{gather*}\rm Głębokość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*}

Z dwóch powyższych wzorów możemy również uzyskać prostsze równanie na objętość betonu:

Objętosˊcˊbetonuna jeden słupek=2π(Sˊrednicasłupka)2Głębokosˊcˊdołka\scriptsize \underbrace{\begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm betonu \end{gather*}}_{\text{na jeden słupek}} \!=\! 2 \!\cdot\! \pi \!\cdot\! \left(\begin{gather*}\rm Średnica\\[-5px]\rm słupka \end{gather*} \right)^2 \!\cdot\! \begin{gather*}\rm Głębokość\\[-5px]\rm dołka \end{gather*}

Tak jak w poprzednim przykładzie, pomnóż powyższą objętość betonu przez liczbę słupków, aby uzyskać całkowitą objętość betonu.

💡 Pamiętaj, że π3, ⁣1416\pi \approx 3,\!1416.

Jak korzystać z kalkulatora ogrodzenia — przykład

Korzystanie z naszego kalkulatora jest niezwykle proste, jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, postaramy się je rozwiać, wykonując przykładowe obliczenia.

Załóżmy, że chcemy zbudować ogrodzenie o długości 100 metrów, z odległością pomiędzy słupkami wynoszącą 2 metry i wysokością płotu sięgającą 1 metr. Zaczniemy od obliczenia liczby słupków i ich wysokości:

Liczbasłupkoˊw=100 m2 m+1=50+1=51\scriptsize \begin{split} \begin{gather*}\rm Liczba\\[-5px]\rm słupków \end{gather*} &= \mathrm{\frac{100\ m}{2\ m} + 1} = 50 + 1 = 51\\ \end{split}

Potrzebujemy więc 51 słupków na całą długość naszego ogrodzenia.

Wysokosˊcˊ słupka=1,51 m=1,5 m\scriptsize \mathrm{Wysokość\ słupka = 1,\!5 \cdot 1\ m = 1,\!5\ m}

Załóżmy, że chcemy, aby nasze ogrodzenie miało 4 sztachety poziome na sekcję. W tym przypadku całkowita liczba sztachet poziomych wynosi:

Liczba sztachetpoziomych=451=204\scriptsize \begin{gather*}\rm Liczba\ sztachet\\[-5px]\rm poziomych \end{gather*} = 4 \cdot 51 = 204

Przejdźmy teraz do sztachet pionowych. Załóżmy, że zbudujemy nasze ogrodzenie z 20-centymetrowych sztachet z 5-centymetrowymi odstępami. W takim wypadku całkowita liczba sztachet pionowych wyniesie:

Liczba sztachetpionowych=100 m0,2 m+0,05 m=100 m0,25 m=400\scriptsize

\begin{split}

Wszystko, co musimy teraz zrobić, to oszacować, ile betonu będziemy potrzebować, aby przymocować słupki do podłoża. Załóżmy, że używamy sześciennych słupków o szerokości 10 cm i grubości 15 cm. Pamiętaj, aby zamienić powyższe wartości na metry, aby wszystkie liczby były wyrażone w tych samych jednostkach. ⅓ słupka powinna być zakopana w ziemi, więc wysokość zakopanej części lub głębokość dołka wyniesie 50 centymetrów. Obliczmy objętość betonu wymaganą dla jednego słupa:

Objętosˊcˊbetonudla jednego słupka=(30,15 m)(30,1 m)0,5 m =0,0675 m3\scriptsize \begin{split} \underbrace{\begin{gather*}\rm Objętość\\[-5px]\rm betonu \end{gather*}}_{\text{dla jednego słupka}} &= \mathrm{(3 \cdot 0,\!15\ m) \cdot (3 \cdot 0,\!1\ m) \cdot 0,\!5\ m}\ \\ &= \mathrm{0,\!0675\ m^3} \end{split}

Na koniec pomnóż wynik przez całkowitą liczbę słupków:

Całkowitaobjętosˊcˊbetonu=0,0675 m351=3,4425 m3\scriptsize \begin{gather*}\rm Całkowita\\[-5px]\rm objętość\\[-5px]\rm betonu \end{gather*} = \mathrm{0,\!0675\ m^3 \cdot 51 = 3,\!4425\ m^3}

Zatem do zakotwiczenia wszystkich słupków potrzebujemy 3,4425 metrów sześciennych betonu.

Reasumując, dzięki kalkulatorowi wiemy ile materiałów mamy nabyć:

 • 51 słupków o całkowitej długości wynoszącej 150 cm,
 • 204 poziomych sztachet,
 • 400 pionowych sztachet,
 • 3,4425 metrów sześciennych betonu.

Wskazówka dotycząca zakupu materiałów ogrodzeniowych

Nawet profesjonalni pracownicy budowlani popełniają błędy. W końcu jesteśmy tylko ludźmi. Zawsze pamiętaj o marginesie błędu. Ogólnie zaleca się zakup około 10% nadmiaru materiałów ogrodzeniowych względem wyliczonych wartości, na wypadek konieczności naprawienia błędu lub zmarnowania materiału w inny sposób. Jeśli ogrodzenie okaże się idealne i zużyjemy tyle materiału, ile pierwotnie zaplanowano, dodatkowe materiały i tak się nie zmarnują — będą gotowe do ewentualnych przyszłych napraw.

Dlaczego warto mieć ogrodzenie zapewniające prywatność wokół swojej posesji?

Możesz się zastanawiać, dlaczego w ogóle powinieneś/aś zawracać sobie głowę budową ogrodzenia. Istnieje wiele powodów, dla których ogrodzenie wokół twojej posesji jest dobrym pomysłem:

 • Jak sama nazwa wskazuje, ogrodzenie zapewniające prywatność pozwoli ci zrelaksować się w ogrodzie bez obawy o wścibskie spojrzenia ciekawskich sąsiadów.

 • Ogrodzenie zapewniające prywatność nie tylko utrzyma twoje dzieci i zwierzęta w bezpiecznym obszarze, ale także powstrzyma dziką zwierzynę przed wbiegnięciem na twój teren. Będzie również służyć jako świetny wiatrochron, pozwalając ci cieszyć się czasem spędzonym na zewnątrz bez obawy o silne porywy wiatru.

 • Dekoracja. Ogrodzenie wzbogaci również wygląd całej posesji. Jeśli chcesz, aby twój ogród był tak piękny, jak to tylko możliwe, rozważ skorzystanie z niektórych z naszych kalkulatorów ogrodniczych, np. kalkulatora rozstawu roślin lub kalkulator ściółki 🇺🇸, zgodnie z twoimi potrzebami.

 • Jeśli mieszkasz w pobliżu ulicy lub obiektu, który generuje hałas, ogrodzenie jest jednym z najłatwiejszych sposobów na jego stłumienie.

 • Tradycja. Faktem jest, że dla wielu osób ładne, solidne ogrodzenie symbolizuje dobrostan i wartość.

Białe ogrodzenie.

Dlaczego warto samodzielnie zbudować ogrodzenie?

Istnieje wiele powodów, dla których powinieneś/aś rozważyć samodzielną budowę ogrodzenia zamiast zlecania tego zadania wykonawcy. Oto kilka z nich:

 • Korzystając z Omni kalkulatora ogrodzenia, dowiesz się, ile materiałów ogrodzeniowych potrzebujesz, nie musisz kupować niczego innego! Bez opłacania pracowników budowlanych i projektantów, możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy.

 • O ile posiadasz wszystkie odpowiednie pozwolenia, jesteś jedyną osobą, przed którą będziesz odpowiadać za wygląd ogrodzenia. Nikt nie będzie próbował przekonać cię do zrobienia tego w bardziej „modny” (i zapewne droższy) sposób ani nie powie ci, jak zbudować ogrodzenie, które według nich byłoby lepsze.

 • Budowanie ogrodzenia może nie wydawać się zbyt przyjemnym zajęciem, ale w majsterkowaniu chodzi o to, że może ono dać ci ogromną satysfakcję po zakończonej pracy. Tworzenie czegoś własnymi rękami może być wzbogacającym doświadczeniem, a przyjemność z dobrze wykonanej pracy powróci do ciebie za każdym razem, gdy zobaczysz ukończony projekt.

 • Zrobisz coś napawającego dumą. Zbudowanie czegoś samodzielnie wymaga wielu umiejętności. W tym przypadku musisz wiedzieć, jak zbudować ogrodzenie, obliczyć, ile kosztuje ogrodzenie i ile materiałów ogrodzeniowych potrzebujesz, a co najważniejsze, samodzielnie wykonać faktyczną pracę ręczną. Nauczenie się robienia tych wszystkich rzeczy jest zdecydowanie powodem do dumy.

 • W końcu budowanie ogrodzenia to aktywność fizyczna, a dopóki jesteś w dobrej formie, nie ma czegoś takiego jak za dużo sportu. Budując ogrodzenie, będziesz również spędzać czas na świeżym powietrzu.

Oszczędzaj na samodzielnym remoncie domu

Chcesz zaoszczędzić pieniądze i pomajsterkować? Nauka budowy ogrodzenia nie jest jedyną rzeczą, którą możesz zrobić. Istnieje wiele innych projektów, które możesz wykonać samodzielnie, a my mamy wiele narzędzi innych niż ten kalkulator ogrodzenia, które mogą ci się przydać. Rozważ na przykład pomalowanie ścian, aby nadać swojemu miejscu trochę świeżej energii. Spróbuj skorzystać z naszego kalkulatora farby 🇺🇸 lub naszego kalkulatora bejcy do drewna 🇺🇸, aby upewnić się, że otrzymasz odpowiednią ilość farby. Innym szybkim i łatwym sposobem na odświeżenie wnętrza jest udekorowanie ścian tapetą — sprawdź ile tapety potrzebujesz 🇺🇸 i poszukaj idealnego wzoru w lokalnym sklepie. Jeśli masz już pewne doświadczenie w remontowaniu domu, możesz nawet rozważyć samodzielne kafelkowanie podłóg.

FAQs

Czy ogrodzenie jest niezbędne na mojej posesji?

Ogrodzenie zazwyczaj nie jest niezbędne, ale z całą pewnością niesie ze sobą szereg korzyści. Istnieje wiele powodów, dla których warto zbudować ogrodzenie:

 1. prywatność,
 2. ochrona,
 3. dekoracja,
 4. tradycja,
 5. izolacja od hałasu.

Niektórzy uważają również, że jest to fantastyczny projekt do samodzielnego majsterkowania.

Ile słupków potrzebuję na 8-metrowe ogrodzenie?

Dla ogrodzenia o długości 8 metrów potrzebujesz pięciu słupków z czterema sekcjami, jeśli rozstaw słupków wynosi 2 metry. To oszacowanie opiera się na prostym wzorze:

Liczba słupków = (Długość ogrodzenia / Rozstaw słupków) + 1

Należy pamiętać, że w przypadku osiągnięcia niepełnego wyniku zawsze zaokrąglamy go w górę.

Ile materiału ogrodzeniowego muszę kupić?

Dokonaj pomiarów lub skorzystaj z pomocy kalkulatora ogrodzenia, aby określić wymiary płotu, który chcesz wykonać. Na podstawie dokładnych obliczeń dokonaj zakupu materiałów.

Niezależnie od tego, czy budujesz ogrodzenie samodzielnie, czy też zlecasz przygotowanie nowego ogrodzenia profesjonalistom, ilość materiału, który musisz kupić, musi być wstępnie obliczona, aby nie było żadnych odpadów ani resztek, które byłyby niepotrzebną stratą pieniędzy.

Jaka powinna być odległość między słupkami w ogrodzeniu?

Odpowiednia odległość między słupkami ogrodzenia ma kluczowe znaczenie dla jego stabilności i konstrukcji. Jeśli odległość jest zbyt duża, ogrodzenie nie będzie wystarczająco mocne, aby się utrzymać, a jeśli słupki są ciasno ustawione, może to nie tylko wyglądać dziwnie, ale także być marnotrawstwem drogiego materiału. Standardowy rozstaw słupków ogrodzeniowych wynosi 2-3 metry.

Fence calculator: fence parts.

Słupki

Sztachety poziome

Sztachety pionowe

Beton na obsadzenie

Odwiedź kalkulator cementu, aby określić, ile cementu, piasku, żwiru, wody lub pieniędzy potrzeba na tę objętość betonu.

Check out 27 similar home and garden calculators 🏡
Air changes per hourAir conditioner BTUArch...24 more