Kalkulator wynagrodzeń - Polski Ład

Created by Maria Kluziak, Bogna Szyk and Wei Bin Loo
Reviewed by Anna Szczepanek, PhD
Last updated: Jun 05, 2023


Stało się. Wraz z nadejściem nowego roku, Polski Ład oficjalnie wszedł w życie, a Polaków zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące w wysokości wynagrodzeń, a także kwoty wolnej od podatku, składek zdrowotnych i ubezpieczeń.

W obliczu tych zmian, wielu Polaków od dłuższego czasu zastanawia się: Jaki jest realny wpływ Polskiego Ładu na moje wynagrodzenie i składki? Nasz kalkulator powstał właśnie po to, aby odpowiedzieć na to pytanie. Możesz użyć go, aby poznać wysokość swojego wynagrodzenia po wprowadzeniu zmian. Dowiesz się, o ile procent zmienią się Twoje miesięczne zarobki w stosunku do obecnej sytuacji, a także ile zyskasz (lub stracisz) na Polskim Ładzie w skali roku. Możesz również sprawdzić szczegóły takie jak zmiany w składkach zdrowotnych czy zaliczce na podatek dochodowy.

Jak korzystać z kalkulatora wynagrodzeń?

Aby obliczyć zmiany w swoim wynagrodzeniu po wprowadzeniu Polskiego Ładu, należy:

  • Wpisać w odpowiednim polu kalkulatora swoje wynagrodzenie brutto.
  • Wybrać tak lub nie przy dwóch pytaniach pod polem z pensją brutto:
    • Czy pracujesz poza miejscem zamieszkania?
    • Czy uczestniczysz w PPK?

To wystarczy, aby otrzymać spersonalizowane szacowanie zmian wysokości wynagrodzenia.

W dolnej części kalkulatora możesz również poznać szczegóły dotyczące Twoich składek i podatków. W tym celu rozwiń menu znajdujące się pod pytaniem "Chcesz poznać szczegóły?" i kliknij na wybrane pole aby zobaczyć wynik.

Jeśli nie wiesz, jak przeliczyć swoją godzinówkę sprawdź kalkulator salary to hourly.

Jakich zmian należy spodziewać się w ramach Polskiego Ładu?

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład nie dotyczą jedynie wysokości wynagrodzeń. Poniżej znajdziesz krótki opis najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę.

1. Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej.

Jedną z większych zmian w ramach Polskiego Ładu jest nowy sposób naliczania składek zdrowotnych. Aktualnie składka wynosi 9% dochodu, z czego 7.75% kwoty można odliczyć od podatku. Nowa ustawa usuwa możliwość odliczenia od podatku. Zamiast tego wprowadzone mają zostać następujące zasady:

  • Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą płacić składkę w wysokości 4.9% dochodów, ale nie mniej niż 270 zł.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem zryczałtowanym będą płacić składki zależne od rocznych przychodów. W przypadku przychodów poniżej i równych 60 000 zł, składka będzie wynosić 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Przy rocznych przychodach pomiędzy 60 000 a 300 000 zł będzie to 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei przy przychodach przekraczających 300 000 zł składka będzie wynosić 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia.

2. Ulga dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej ma zagwarantować, że przeciętnie zarabiający nie stracą na nowych zasadach naliczania składki zdrowotnej. W ramach ulgi podatki płacone przez osoby o dochodach pomiędzy 68 400 a 133 600 zł mają nie zostać zwiększone. Obejmie ona zarówno pracowników na etatach, jak i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

3. Ulga dla emerytów.

Seniorzy pracujący i niepobierający emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogli liczyć na dodatkowe odliczenie 85 000 zł, co w praktyce oznacza, że nie będą musieli płacić podatku od dochodów mniejszych lub równych 115 000 zł.

4. Ulga dla dużych rodzin.

Rodzinom z co najmniej czwórką dzieci również przysługiwać będzie
odliczenie w kwocie 85 000 zł, które powiększy wolną od podatku kwotę 30 000 zł. Oznacza to, że dwoje rodziców nie zapłaci podatku od dochodu mniejszego lub równego 230 000 zł.

5. Zmiany w kwocie wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku to inaczej suma rocznych dochodów (sprawdź annual income calculator) niepodlegających opodatkowaniu. Do tej pory wynosiła ona 8 000 zł. W ramach Polskiego Ładu kwota ta zostanie podniesiona do 30 000 zł.

6. Podwyżka pierwszego progu podatkowego.

Obecnie pierwszy próg podatkowy, po którym stawka rośnie z 17% do 32%, wynosi 85 000 zł. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, wzrośnie on do 120 000 zł.

Ponadto Polski Ład wprowadza tzw. ulgę na robotyzację mającą zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w modernizację biznesu; nowe rozwiązania mające na celu walkę z szarą strefą; zmiany w najmie nieruchomości.

W USA do różnych wyliczeń zarobków brutto może zostać użyty MAGI calculator.

Przykładowe zmiany w wynagrodzeniach

Poniżej znajdziesz tabelę z przykładowymi zmianami w wysokości wynagrodzenia po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Wartości w tabelce podane są w złotówkach. Zostały wyliczone dla osób pracujących w miejscowości zamieszkania, nieuczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pensja brutto

Pensja netto obecnie

Pensja netto po zmianach

Zysk / Strata na miesiąc

1500

1150.86

1177.86

+2.35%

2000

1497.48

1570.48

+4.87%

2500

1850.10

1963.10

+6.11%

3000

2202.72

2355.72

+6.95%

3500

2555.34

2702.34

+5.75%

4000

2907.96

3021.96

+3.92%

4500

3260.58

3340.58

+2.45%

5000

3613.20

3660.20

+1.30

5500

3965.81

3979.81

+0.35%

6000

4318.43

4319.43

+0.02%

15 000

9788.59

9641.59

-1.50%

Maria Kluziak, Bogna Szyk and Wei Bin Loo
Kalkulator wynagrodzeń dla umów o pracę w 2022 pozwala na oszacowanie wysokości wynagrodzenia netto w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”.
Czy chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?
nie
Twoje warunki pracy
Twoje wynagrodzenie brutto
Pracujesz poza miejscem zamieszkania?
nie
Uczestniczysz w PPK?
nie
Twoja wypłata netto
Obecnie
Po wprowadzeniu Polskiego Ładu
Chcesz poznać szczegóły?
Ulga dla klasy średniej
Podaj kwotę brutto, abyśmy mogli przeprowadzić obliczenia!
Uwaga
Kalkulator jest tylko projekcją wynagrodzenia netto. Został przygotowany w oparciu o założenia programu "Polski Ład" ogłoszone w maju 2021 oraz uwzględnia rozwiązania opisane w projekcie zmian do ustaw podatkowych/ubezpieczeniowych przedstawionych 8 września 2021 r. oraz 8 stycznia 2022 r. (Druk nr 1532)
Check out 36 similar kalkulatory po polsku (calculators in polish)
WyprzedzanieWiedźminKalkulator smogu… 33 more
People also viewed…

Car crash force

With this car crash calculator, you can find out how dangerous car crashes are.

Millionaire

This millionaire calculator will help you determine how long it will take for you to reach a 7-figure saving or any financial goal you have. You can use this calculator even if you are just starting to save or even if you already have savings.

Net operating assets

Our net operating assets calculator helps you to analyze the operating performance of a company.

Unpaid work

The unpaid work calculator puts a monetary value on household chores to help you make better decisions. Should I have a full-time job, a part-time job, or stay at home? Check it here!
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy, Cookies & Terms of Service