Kalkulator wynagrodzeń - Polski Ład

Created by Maria Kluziak, Bogna Szyk and Wei Bin Loo
Reviewed by Anna Szczepanek, PhD
Last updated: Jul 16, 2022

Stało się. Wraz z nadejściem nowego roku, Polski Ład oficjalnie wszedł w życie, a Polaków zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące w wysokości wynagrodzeń, a także kwoty wolnej od podatku, składek zdrowotnych i ubezpieczeń.

W obliczu tych zmian, wielu Polaków od dłuższego czasu zastanawia się: Jaki jest realny wpływ Polskiego Ładu na moje wynagrodzenie i składki? Nasz kalkulator powstał właśnie po to, aby odpowiedzieć na to pytanie. Możesz użyć go, aby poznać wysokość swojego wynagrodzenia po wprowadzeniu zmian. Dowiesz się, o ile procent zmienią się Twoje miesięczne zarobki w stosunku do obecnej sytuacji, a także ile zyskasz (lub stracisz) na Polskim Ładzie w skali roku. Możesz również sprawdzić szczegóły takie jak zmiany w składkach zdrowotnych czy zaliczce na podatek dochodowy.

Jak korzystać z kalkulatora wynagrodzeń?

Aby obliczyć zmiany w swoim wynagrodzeniu po wprowadzeniu Polskiego Ładu, należy:

  • Wpisać w odpowiednim polu kalkulatora swoje wynagrodzenie brutto.
  • Wybrać tak lub nie przy dwóch pytaniach pod polem z pensją brutto:
    • Czy pracujesz poza miejscem zamieszkania?
    • Czy uczestniczysz w PPK?

To wystarczy, aby otrzymać spersonalizowane szacowanie zmian wysokości wynagrodzenia.

W dolnej części kalkulatora możesz również poznać szczegóły dotyczące Twoich składek i podatków. W tym celu rozwiń menu znajdujące się pod pytaniem "Chcesz poznać szczegóły?" i kliknij na wybrane pole aby zobaczyć wynik.

Jakich zmian należy spodziewać się w ramach Polskiego Ładu?

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład nie dotyczą jedynie wysokości wynagrodzeń. Poniżej znajdziesz krótki opis najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę.

1. Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej.

Jedną z większych zmian w ramach Polskiego Ładu jest nowy sposób naliczania składek zdrowotnych. Aktualnie składka wynosi 9% dochodu, z czego 7.75% kwoty można odliczyć od podatku. Nowa ustawa usuwa możliwość odliczenia od podatku. Zamiast tego wprowadzone mają zostać następujące zasady:

  • Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą płacić składkę w wysokości 4.9% dochodów, ale nie mniej niż 270 zł.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem zryczałtowanym będą płacić składki zależne od rocznych przychodów. W przypadku przychodów poniżej i równych 60 000 zł, składka będzie wynosić 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Przy rocznych przychodach pomiędzy 60 000 a 300 000 zł będzie to 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei przy przychodach przekraczających 300 000 zł składka będzie wynosić 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia.

2. Ulga dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej ma zagwarantować, że przeciętnie zarabiający nie stracą na nowych zasadach naliczania składki zdrowotnej. W ramach ulgi podatki płacone przez osoby o dochodach pomiędzy 68 400 a 133 600 zł mają nie zostać zwiększone. Obejmie ona zarówno pracowników na etatach, jak i przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

3. Ulga dla emerytów.

Seniorzy pracujący i niepobierający emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogli liczyć na dodatkowe odliczenie 85 000 zł, co w praktyce oznacza, że nie będą musieli płacić podatku od dochodów mniejszych lub równych 115 000 zł.

4. Ulga dla dużych rodzin.

Rodzinom z co najmniej czwórką dzieci również przysługiwać będzie
odliczenie w kwocie 85 000 zł, które powiększy wolną od podatku kwotę 30 000 zł. Oznacza to, że dwoje rodziców nie zapłaci podatku od dochodu mniejszego lub równego 230 000 zł.

5. Zmiany w kwocie wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku to inaczej suma rocznych dochodów niepodlegających opodatkowaniu. Do tej pory wynosiła ona 8 000 zł. W ramach Polskiego Ładu kwota ta zostanie podniesiona do 30 000 zł.

6. Podwyżka pierwszego progu podatkowego.

Obecnie pierwszy próg podatkowy, po którym stawka rośnie z 17% do 32%, wynosi 85 000 zł. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, wzrośnie on do 120 000 zł.

Ponadto Polski Ład wprowadza tzw. ulgę na robotyzację mającą zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w modernizację biznesu; nowe rozwiązania mające na celu walkę z szarą strefą; zmiany w najmie nieruchomości.

Przykładowe zmiany w wynagrodzeniach

Poniżej znajdziesz tabelę z przykładowymi zmianami w wysokości wynagrodzenia po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Wartości w tabelce podane są w złotówkach. Zostały wyliczone dla osób pracujących w miejscowości zamieszkania, nieuczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pensja brutto Pensja netto obecnie Pensja netto po zmianach Zysk / Strata na miesiąc
1500 1150.86 1177.86 +2.35% | +27 zł
2000 1497.48 1570.48 +4.87% | +73 zł
2500 1850.10 1963.10 +6.11% | +113 zł
3000 2202.72 2355.72 +6.95% | +153 zł
3500 2555.34 2702.34 +5.75% | +147 zł
4000 2907.96 3021.96 +3.92% | +114 zł
4500 3260.58 3340.58 +2.45% | +80 zł
5000 3613.20 3660.20 +1.30 | +47 zł
5500 3965.81 3979.81 +0.35% | +14 zł
6000 4318.43 4319.43 +0.02% | +12 zł
15 000 9788.59 9641.59 -1.50% | -147 zł
Maria Kluziak, Bogna Szyk and Wei Bin Loo
Kalkulator wynagrodzeń dla umów o pracę w 2022 pozwala na oszacowanie wysokości wynagrodzenia netto w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”.
Czy chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?
nie
Twoje warunki pracy
Twoje wynagrodzenie brutto
Pracujesz poza miejscem zamieszkania?
nie
Uczestniczysz w PPK?
nie
Twoja wypłata netto
Obecnie
Po wprowadzeniu Polskiego Ładu
Chcesz poznać szczegóły?
Ulga dla klasy średniej
Podaj kwotę brutto, abyśmy mogli przeprowadzić obliczenia!
Uwaga
Kalkulator jest tylko projekcją wynagrodzenia netto. Został przygotowany w oparciu o założenia programu "Polski Ład" ogłoszone w maju 2021 oraz uwzględnia rozwiązania opisane w projekcie zmian do ustaw podatkowych/ubezpieczeniowych przedstawionych 8 września 2021 r. oraz 8 stycznia 2022 r. (Druk nr 1532)
Check out 25 similar tax and salary calculators 🧾
AGIAnnual incomeBiden's Tax Plan… 22 more
People also viewed…

Alien civilization

The alien civilization calculator explores the existence of extraterrestrial civilizations by comparing two models: the Drake equation and the Astrobiological Copernican Limits👽

Discount

Discount calculator uses a product's original price and discount percentage to find the final price and the amount you save.

Dividend yield

Our dividend yield calculator helps you find how much a company pays out as dividends relative to its share price.

Velocity of money

Estimate how many times money changes hands using the velocity of money calculator.
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy policy & cookies
main background