Kalkulator produktów menstruacyjnych dla instytucji

Created by Dominika Śmiałek, MD, PhD candidate and Kulczyk Foundation
Reviewed by Bogna Szyk
Last updated: Apr 06, 2022

Około połowa populacji kobiet i jednocześnie 26 proc. światowej populacji jest w wieku rozrodczym, a zatem miesiączkuje. Kobiety stanowią znaczącą część rynku pracy, dlatego też życie zawodowe (zajmujące co najmniej jedną trzecią doby) oraz menstruacja pozostają od siebie zależne.

Miejsca pracy były kiedyś projektowane i zajmowane w większości przez mężczyzn, wobec czego są one stworzone w sposób nieuwzględniający potrzeb swoistych dla kobiet.

Wychodząc pracodawcom naprzeciw stworzyliśmy kalkulator, w którym każdy może oszacować, ile środków potrzebuje dla zapewnienia ochrony menstruacyjnej w swojej firmie oraz z jakimi kosztami to się wiąże.

Jak działa kalkulator?

Aby poprawnie obliczyć koszty zakupu produktów menstruacyjnych dla wszystkich pracownic, zacznij od wybrania, czy:

  1. chcesz zapewnić produkty niezbędne na cały czas trwania okresu w godzinach pracy,
  2. wolisz zakupić produkty menstruacyjne na pierwszy niespodziewany dzień okresu.

Następnie wpisz ile kobiet pracuje w firmie oraz z ilu łazienek w firmie one korzystają. Jest to niezbędne, żeby równomiernie rozłożyć wszystkie produkty do każdej z łazienek.

Na sam koniec, zdecyduj jaką część produktów mają stanowić podpaski, a jaką tampony. Automatyczny podział to 50/50, ale możesz go zmienić w każdym momencie.

Gdy wypełnisz wszystkie pola, kalkulator podaje trzy wyniki:

  1. Całkowity koszt zakupu wszystkich produktów potrzebnych na miesiąc.
  2. Liczba wszystkich produktów niezbędnych w jednym miesiącu.
  3. Ile produktów należy przygotować w każdej z łazienek.

Jako koszt jednej podpaski przyjęliśmy hurtową cenę 37 groszy za sztukę, a tampon 50 groszy za sztukę. Pamiętaj, że te ceny mogą się wahać w zależności od rodzaju produktu.

Zdrowie i higiena menstruacyjna

Miesiączka jest naturalnym procesem biologicznym, którego doświadcza blisko połowa społeczeństwa, i to przez znaczną część swojego życia. Pomimo tego, miliony kobiet na całym świecie są wciąż z tego powodu upokarzane, stygmatyzowane i wykluczane społecznie. Wielu też nie stać na zakup środków higienicznych niezbędnych w trakcie okresu.

Dostęp do preferowanych i odpowiednich środków higienicznych, takich jak tampony czy podpaski, stanowi jeden z czterech elementów składających się na zdrowie i higienę menstruacyjną. Pozostałe to:

  1. dostęp do bezpiecznych miejsc do zmiany i utylizacji środków menstruacyjnych oraz do urządzeń sanitarnych;
  2. znajomość i zrozumienie miesiączki jako procesu biologicznego oraz edukacji nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej;
  3. sprzyjające środowisko, w którym temat miesiączki nie jest piętnowany.

Definiując obszar zdrowia i higieny menstruacyjnej, należy brać pod uwagę wszystkie powyższe aspekty. Brak poszczególnych elementów może powodować wykluczenie osób menstruujących na poziomie edukacyjnym, psychospołecznym, ekonomicznym.

Menstruacja w miejscu pracy

Cykl Kariery to ogólnopolski program wzmacniający pracodawców w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy dla wszystkich pracowników, bez względu na ich płeć.

Celem programu jest budowanie świadomości w obszarze zdrowia menstruacyjnego oraz upowszechnienie dostępu do środków higienicznych w miejscach pracy, który od lat powinien być standardem.

Wszystkie kobiety i osoby menstruujące mają wspólne podstawowe potrzeby, które muszą zostać spełnione, aby mogły uczestniczyć w życiu społecznym na równych zasadach. Świadomość, że miesiączka jest doświadczeniem dotykającym osoby menstruujące w miejscu pracy, może przynieść liczne korzyści.

Co możemy zrobić, jako instytucja?

Jeśli poważnie myślisz o wspieraniu i wzmacnianiu swoich pracowników i pracownic oraz o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego osobom menstruującym, oto kilka rzeczy, które możesz zrobić:

✔️ Zapewnij bezpłatne produkty higieniczne
✔️ Edukuj i zwiększaj świadomość
✔️ Zapewnij większą liczbę toalet i pojemniki na odpady w kabinach
✔️ Zaplanuj odpowiednio czas pracy pracowników

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cyklkariery.pl

Dominika Śmiałek, MD, PhD candidate and Kulczyk Foundation
Pierwsze dni miesiączki potrafią zaskoczyć. Czasem w najmniej spodziewanym momencie, gdy nie mamy przy sobie produktów higienicznych, na przykład w pracy. 🩸
Nasz kalkulator umożliwia zaplanowanie kosztów zakupu produktów menstruacyjnych dla wszystkich pracownic. Aby każda z nich mogła czuć się komfortowo.
Chcę zapewnić
zaopatrzenie awaryjne
W tej opcji zapewniamy produkty na pierwszy niespodziewany dzień okresu.
Ile kobiet pracuje w firmie? 👩👩
Ile łazienek jest w firmie? 🚺
Jakie produkty menstruacyjne chcesz zapewnić?
Podpaski
% produktów
Tampony
% produktów
Wyniki
Całkowity koszt 💸
Całkowita liczba produktów
W jednej łazience przygotuj
produktów
Check out 477 similar finance calculators
10/1 ARM28/36 Rule3D printer - buy vs outsource… 474 more
People also viewed…

BMR - Harris-Benedict equation

Harris-Benedict calculator uses one of the three most popular BMR formulas. Knowing your BMR (basal metabolic weight) may help you make important decisions about your diet and lifestyle.

Fisher equation

The Fisher equation calculator helps you to study the relationship between the nominal interest rate, the real interest rate, and expected inflation.

Okun's law

Use the Okun's law calculator to study the relationship between the output gap and cyclical unemployment.

Plant spacing

Planning out your garden? Try the plant spacing calculator.
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy policy & cookies
main background