Kalkulator produktów menstruacyjnych dla instytucji

Created by Dominika Śmiałek, MD, PhD candidate and Kulczyk Foundation
Reviewed by Bogna Szyk
Last updated: Jun 05, 2023


Około połowa populacji kobiet i jednocześnie 26 proc. światowej populacji jest w wieku rozrodczym, a zatem miesiączkuje. Kobiety stanowią znaczącą część rynku pracy, dlatego też życie zawodowe (zajmujące co najmniej jedną trzecią doby) oraz menstruacja pozostają od siebie zależne.

Miejsca pracy były kiedyś projektowane i zajmowane w większości przez mężczyzn, wobec czego są one stworzone w sposób nieuwzględniający potrzeb swoistych dla kobiet.

Wychodząc pracodawcom naprzeciw stworzyliśmy kalkulator, w którym każdy może oszacować, ile środków potrzebuje dla zapewnienia ochrony menstruacyjnej w swojej firmie oraz z jakimi kosztami to się wiąże.

Jak działa kalkulator?

Aby poprawnie obliczyć koszty zakupu produktów menstruacyjnych dla wszystkich pracownic, zacznij od wybrania, czy:

  1. chcesz zapewnić produkty niezbędne na cały czas trwania okresu w godzinach pracy,
  2. wolisz zakupić produkty menstruacyjne na pierwszy niespodziewany dzień okresu.

Następnie wpisz ile kobiet pracuje w firmie oraz z ilu łazienek w firmie one korzystają. Jest to niezbędne, żeby równomiernie rozłożyć wszystkie produkty do każdej z łazienek.

Na sam koniec, zdecyduj jaką część produktów mają stanowić podpaski, a jaką tampony. Automatyczny podział to 50/50, ale możesz go zmienić w każdym momencie.

Gdy wypełnisz wszystkie pola, kalkulator podaje trzy wyniki:

  1. Całkowity koszt zakupu wszystkich produktów potrzebnych na miesiąc.
  2. Liczba wszystkich produktów niezbędnych w jednym miesiącu.
  3. Ile produktów należy przygotować w każdej z łazienek.

Jako koszt jednej podpaski przyjęliśmy hurtową cenę 37 groszy za sztukę, a tampon 50 groszy za sztukę. Pamiętaj, że te ceny mogą się wahać w zależności od rodzaju produktu.

Zdrowie i higiena menstruacyjna

Miesiączka jest naturalnym procesem biologicznym, którego doświadcza blisko połowa społeczeństwa, i to przez znaczną część swojego życia. Pomimo tego, miliony kobiet na całym świecie są wciąż z tego powodu upokarzane, stygmatyzowane i wykluczane społecznie. Wielu też nie stać na zakup środków higienicznych niezbędnych w trakcie okresu - ogrom tej kwoty możecie obliczyć np. za pomocą kalkulatora kosztów miesiączki.

Dostęp do preferowanych i odpowiednich środków higienicznych, takich jak tampony czy podpaski, stanowi jeden z czterech elementów składających się na zdrowie i higienę menstruacyjną. Pozostałe to:

  1. dostęp do bezpiecznych miejsc do zmiany i utylizacji środków menstruacyjnych oraz do urządzeń sanitarnych;
  2. znajomość i zrozumienie miesiączki jako procesu biologicznego oraz edukacji nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej;
  3. sprzyjające środowisko, w którym temat miesiączki nie jest piętnowany.

Definiując obszar zdrowia i higieny menstruacyjnej, należy brać pod uwagę wszystkie powyższe aspekty. Brak poszczególnych elementów może powodować wykluczenie osób menstruujących na poziomie edukacyjnym, psychospołecznym, ekonomicznym.

Menstruacja w miejscu pracy

Cykl Kariery to ogólnopolski program wzmacniający pracodawców w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy dla wszystkich pracowników, bez względu na ich płeć.

Celem programu jest budowanie świadomości w obszarze zdrowia menstruacyjnego oraz upowszechnienie dostępu do środków higienicznych w miejscach pracy, który od lat powinien być standardem.

Wszystkie kobiety i osoby menstruujące mają wspólne podstawowe potrzeby, które muszą zostać spełnione, aby mogły uczestniczyć w życiu społecznym na równych zasadach. Świadomość, że miesiączka jest doświadczeniem dotykającym osoby menstruujące w miejscu pracy, może przynieść liczne korzyści.

Co możemy zrobić, jako instytucja?

Jeśli poważnie myślisz o wspieraniu i wzmacnianiu swoich pracowników i pracownic oraz o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego osobom menstruującym, oto kilka rzeczy, które możesz zrobić:

✔️ Zapewnij bezpłatne produkty higieniczne
✔️ Edukuj i zwiększaj świadomość
✔️ Zapewnij większą liczbę toalet i pojemniki na odpady w kabinach
✔️ Zaplanuj odpowiednio czas pracy pracowników

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cyklkariery.pl

Pss. Nie zapomnij odwiedzić resztę naszych ginekologicznych narzędzi - na pierwszy ogień wypróbuj kalkulator testu ciążowego! 🍼

Dominika Śmiałek, MD, PhD candidate and Kulczyk Foundation
Pierwsze dni miesiączki potrafią zaskoczyć. Czasem w najmniej spodziewanym momencie, gdy nie mamy przy sobie produktów higienicznych, na przykład w pracy. 🩸
Nasz kalkulator umożliwia zaplanowanie kosztów zakupu produktów menstruacyjnych dla wszystkich pracownic. Aby każda z nich mogła czuć się komfortowo.
Chcę zapewnić
zaopatrzenie awaryjne
W tej opcji zapewniamy produkty na pierwszy niespodziewany dzień okresu.
Ile kobiet pracuje w firmie? 👩👩
Ile łazienek jest w firmie? 🚺
Jakie produkty menstruacyjne chcesz zapewnić?
Podpaski
% produktów
Tampony
% produktów
Wyniki
Całkowity koszt 💸
Całkowita liczba produktów
W jednej łazience przygotuj
produktów
Check out 36 similar kalkulatory po polsku (calculators in polish)
WyprzedzanieWiedźminKalkulator smogu… 33 more
People also viewed…

EPF

Check our EPF calculator to estimate your EPF maturity amount for your contributions to the EPF scheme during employment.

Podcasts

Do you feel like you could be doing something more productive or educational while on a bus? Or while cleaning the house? Well, why don't you dive into the rich world of podcasts! With this podcast calculator, we'll work out just how many great interviews or fascinating stories you can go through by reclaiming your 'dead time'!

Return on sales (ROS)

The return on sales calculator helps you determine what percentage of a company's sales is its profit.

Schwarzschild radius

Calculate the gravitational acceleration at the event horizon of a black hole of a given mass using the Schwarzschild radius calculator.
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy, Cookies & Terms of Service