Omni Calculator logo

Kalkulator miesięcy | Licznik miesięcy

Created by Tibor Pál, PhD candidate
Reviewed by Dominik Czernia, PhD and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Last updated: Mar 06, 2024


Nasz kalkulator miesięcy, zwany również licznikiem miesięcy to proste narzędzie służące do obliczania dokładnej liczby miesięcy między dwiema podanymi datami. W przypadku, gdy liczba miesięcy między dwiema datami jest niepełna, kalkulator podaje również liczbę dni.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile miesięcy dzieli dwie wybrane daty, to trafiłeś/aś we właściwe miejsce!

Jak korzystać z kalkulatora miesięcy — ile miesięcy dzieli dwie daty?

Chcesz łatwo obliczyć dokładną liczbę miesięcy między dwiema datami? Nasz kalkulator miesięcy został zaprojektowany, aby natychmiast dostarczyć ci tych informacji. Poniżej dowiesz się, jak z niego korzystać:

 1. Ustaw datę początkową: W polu daty początkowej wybierz dzień, miesiąc i rok, od którego chcesz rozpocząć liczenie.

 2. Wybierz datę końcową: Podobnie, w polu daty końcowej, wybierz dzień, miesiąc i rok, który będzie oznaczał koniec okresu obliczeniowego.

 3. Natychmiastowe obliczenia: Po ustawieniu obu dat, kalkulator automatycznie obliczy całkowitą liczbę pełnych miesięcy pomiędzy wybranymi datami. Jeśli daty obejmują niepełne miesiące, nie zostaną one uwzględnione w liczbie pełnych miesięcy. Zostaną one jednak wyświetlone w postaci liczby dni.

Na przykład, jeśli wprowadzisz 12 stycznia 2024 r. jako datę początkową i 12 stycznia 2025 r. jako datę końcową, kalkulator pokaże, że między tymi datami jest dokładnie 12 pełnych miesięcy.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne do planowania wydarzeń, obliczania czynszu lub subskrypcji, lub po prostu zaspokajania ciekawości dotyczącej czasu trwania między dwoma punktami w czasie.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o kalkulatorze miesięcy, jego zastosowaniach w różnych kontekstach i zasadach, których używa do obliczania różnic czasowych.

Czym jest rok przestępny?

Czy znasz kogoś, kto ma urodziny 🇺🇸 29 lutego? Jeśli tak, lub jeśli przypadkiem jesteś właśnie tą „szczęśliwą osobą”, o której mowa, musisz wiedzieć, czym jest rok przestępny.

Rok przestępny 🇺🇸 to rok kalendarzowy, w którym dodano jeden dodatkowy dzień, aby zachować harmonię roku kalendarzowego z rokiem astronomicznym lub wytyczonym przez cykliczne zjawiska takie jak wylew rzeki.

Ponieważ jedno, pełne okrążenie Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 45 sekund. Z tego powodu kalendarz, który zawiera tylko pełne dni, jest niedokładny. Dodając dodatkowy dzień, można wyeliminować tę różnicę. Rok, który nie jest rokiem przestępnym, jest rokiem zwykłym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź kalkulator kalendarzowy 🇺🇸 lub kalkulator czasu pomiędzy datami 🇺🇸. 📅

Kiedy wypada rok przestępny?

Kiedy wypada rok przestępny? W kalendarzu gregoriańskim większość lat, które są podzielne przez cztery to lata przestępne. W każdym roku przestępnym luty ma 29 zamiast regularnych 28 dni. Dodatkowy dzień co cztery lata rekompensuje fakt, że rok zwrotnikowy jest nieco dłuższy niż 365 dni. Czas trwania roku zwrotnikowego wynosi nieco mniej niż 365,25 dnia (a dokładniej 365,24219 dnia).

Musimy jeszcze dokonać pewnej korekty. Jeśli dany rok jest podzielny przez cztery, będzie rokiem przestępnym, z wyjątkiem lat, które są podzielne przez 100. Natomiast lata, które są podzielne przez 100 i dodatkowo przez 400, będą zawsze przestępne. Na przykład lata 1700, 1800 i 1900 są latami zwykłymi, ale lata 1600 i 2000 będą już latami przestępnymi.

Jeżeli chcielibyśmy zawrzeć wszystkie powyższe informacje w jednym algorytmie, który jest zastosowany w naszym kalkulatorze, wyglądałby on w następujący sposób:

if (rok nie jest podzielny przez 4) then (jest to rok zwykły)
else if (rok nie jest podzielny przez 100) then (jest to rok przestępny)
else if (rok nie jest podzielny przez 400) then (jest to rok zwykły)
else (jest to rok przestępny)

Sprawdź również nasz kalkulator miesięcy na lata 🇺🇸.

FAQ

Jak znaleźć liczbę miesięcy pomiędzy dwiema datami?

Aby znaleźć liczbę miesięcy pomiędzy dwiema datami, postępuj według poniższych kroków:

 1. Zapisz datę początkową (P) oraz datę końcową (K)
 2. Jeśli daty występują w tym samym roku, zastosuj poniższe wzory:
  • miesiąc K - miesiąc P
  • (dni K - dni P) / 30,44.
 3. W przeciwnym razie, jeśli daty pochodzą z różnych lat, dodaj wyniki tych formuł:
  • (lata K - lata P - 1) × 12
  • 12 - miesiąc P + miesiąc LD
  • (dni K - dni P) / 30,44.

Który miesiąc jest najkrótszy?

Luty. Mający zaledwie 28 dni luty jest najkrótszym miesiącem w roku. Jest to również jedyny miesiąc, na który mają wpływ lata przestępne. W latach przestępnych luty ma 29 dni zamiast 28.

Ile miesięcy ma rok przestępny?

12 miesięcy. Rok przestępny ma dokładnie tyle samo miesięcy, co zwykły rok. Jedyną różnicą jest to, że najkrótszy miesiąc (luty) ma jeden dodatkowy dzień, służący zsynchronizowaniu naszego roku kalendarzowego z rokiem zwrotnikowym.

Dlaczego marzec nazywa się marcem?

Słowo marzec pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa „Martius”, czyli „miesiąc Marsa”. W staropolszczyźnie miesiąc ten nazywany był również „brzezień”, co nawiązywało do rozkwitu brzóz po okresie zimowym.

Tibor Pál, PhD candidate
Starting date
Ending date
There are 12 month(s) and 1 day(s) between the chosen dates.
Check out 32 similar time and date calculators ⏳
8-hour shiftAdd timeAge… 29 more
People also viewed…

Addiction

Addiction calculator tells you how much shorter your life would be if you were addicted to alcohol, cigarettes, cocaine, methamphetamine, methadone, or heroin.

Christmas tree

Welcome to the Christmas tree calculator, where you will find out how to decorate your Christmas tree in the best way. Take a look at the perfect Christmas tree formula prepared by math professors and improved by physicists. Plan in advance how many lights and decorations you'll need!

Kalkulator kopert komunijnych

Kalkulator Kopert Komunijnych odpowie na pytanie, które co roku w maju spędza Polakom sen z oczu. Na podstawie kilkudziesięciu parametórw określi, ile dokładnie pieniążków należy włożyć do koperty z okazji komunii.

Wedding countdown

This wedding countdown calculator displays the time remaining until your big day.