Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator pojemności baterii

Spis treści

Co to są amperogodziny pracy baterii?Wzór na pojemność bateriiJak obliczyć amperogodziny?Kalkulator pojemności baterii — inne parametry bateriiFAQs

Jeśli chcesz przeliczyć amperogodziny (Ah) na watogodziny (Wh) lub znaleźć współczynnik C baterii, wypróbuj nasz kalkulator pojemności baterii. To przydatne narzędzie, które pomoże ci zrozumieć, ile energii jest przechowywane w baterii, dzięki której działa twój smartfon lub dron.

Dodatkowo kalkulator zawiera instrukcje krok po kroku, jak obliczyć amperogodziny i watogodziny, dzięki czemu będziesz w stanie wykonać wszystkie te obliczenia samodzielnie!

Zastanawiasz się, jak długo twoje urządzenie będzie działać na tej baterii? Sprawdź kalkulator żywotności baterii 🇺🇸 lub kalkulator rozmiaru baterii 🇺🇸!

Co to są amperogodziny pracy baterii?

Podstawową funkcją baterii jest magazynowanie energii. Zwykle mierzymy tę energię w watogodzinach (Wh), które odpowiadają jednemu watowi mocy utrzymywanej przez jedną godzinę.

Jeśli chcemy obliczyć, ile energii — innymi słowy, jaka liczba watogodzin — jest przechowywane w baterii, potrzebujemy informacji o ładunku elektrycznym w akumulatorze. Wartość ta jest powszechnie wyrażana w amperogodzinach (Ah) — amperach (jednostkach prądu elektrycznego) pomnożonych przez godziny (jednostki czasu) — sprawdź Omni kalkulator godzin 🇺🇸.

Wzór na pojemność baterii

Jak być może pamiętasz z naszego artykułu na temat prawa Ohma, moc P urządzenia elektrycznego jest równa napięciu V pomnożonemu przez prąd I:

P = V ⋅ I

Ponieważ energia E jest mocą P pomnożoną przez czas T, wszystko, co musimy zrobić, aby znaleźć energię przechowywaną w baterii, to pomnożyć obie strony równania przez czas:

E = V ⋅ I ⋅ T

Miejmy nadzieję, że pamiętasz, że amperogodziny są miarą ładunku elektrycznego Q (pojemności baterii). Ostateczna wersja wzoru na pojemność baterii wygląda zatem następująco:

E = V ⋅ Q,

gdzie:

 • E - energia zmagazynowana w baterii, wyrażona w watogodzinach;
 • V - napięcie baterii; oraz
 • Q - pojemność baterii, mierzona w amperogodzinach.

Jak obliczyć amperogodziny?

Załóżmy, że chcesz sprawdzić pojemność baterii, znając jej napięcie oraz ilość zgromadzonej w niej energii.

 1. Zanotuj wartość napięcia. W tym przykładzie weźmiemy standardową baterię 12 V.

 2. Wybierz ilość energii zgromadzonej w baterii. Powiedzmy, że jest to 26,4 Wh.

 3. Wprowadź te liczby do odpowiednich pól naszego kalkulatora amperogodzin pracy baterii. Używa on wzoru wspomnianego powyżej:

  E = V ⋅ Q

  Q = E / V = 26,4 / 12 = 2,2 Ah

 4. Pojemność baterii wynosi 2,2 Ah.

Kalkulator pojemności baterii — inne parametry baterii

Jeśli rozwiniesz sekcję „Inne parametry baterii” tego kalkulatora pojemności baterii, możesz obliczyć trzy inne parametry baterii.

 1. Współczynnik C baterii. Współczynnik C jest używany do opisania szybkości ładowania i rozładowywania baterii. Na przykład, bateria 1 C potrzebuje jednej godziny przy natężeniu prądu 100 A, aby naładować się do 100 Ah. Bateria 2 C potrzebuje tylko pół godziny, aby naładować się do 100 Ah, podczas gdy bateria 0,5 C będzie na to potrzebować dwóch godzin.

 2. Prąd rozładowania. Jest to prąd I używany do ładowania lub rozładowywania baterii. Jest on powiązany ze współczynnikiem C za pomocą następującego równania:

  I = współczynnik C ⋅ Q

 3. Czas pracy do osiągnięcia pełnej wydajności. Jest to po prostu czas t potrzebny do pełnego naładowania lub rozładowania baterii przy użyciu prądu rozładowania, mierzony w minutach. Możesz go obliczyć jako t = 1/C.

FAQs

Czym jest pojemność baterii?

Pojemność baterii mówi nam, jaka jest całkowita ilość energii elektrycznej generowanej przez reakcje elektrochemiczne w baterii. Zazwyczaj wyrażamy ją w watogodzinach lub amperogodzinach. Na przykład, bateria 50 Ah może dostarczać prąd o natężeniu 1 ampera przez 50 godzin lub 5 amperów przez 10 godzin.

Jak długo trwa pełne naładowanie akumulatora 200 Ah?

5 godzin, zakładając, że posiadasz akumulator samochodowy 12 V o pojemności 200 Ah, którego szybkość ładowania wynosi 0,2 C: Żeby to policzyć:

 • Oblicz czas pracy do pełnej pojemności używając t = 1/C:

  t = 1/0,2 = 5 godzin lub 300 minut.

Jakie czynniki wpływają na pojemność baterii?

Czynniki wpływające na pojemność akumulatora to prąd rozładowania, rezystancja wewnętrzna, stan naładowania oraz temperatura. Im wyższy prąd rozładowania i temperatura podczas ładowania i pracy, tym krótsza żywotność baterii.

Jak zmierzyć pojemność baterii?

Aby zmierzyć pojemność baterii, użyj następujących metod:

 1. Podłącz akumulator do obciążenia o stałym natężeniu prądu I.
 2. Zmierz czas T potrzebny do rozładowania akumulatora do określonego napięcia.
 3. Oblicz pojemność w amperogodzinach: Q = I ⋅ T.

Lub:

 1. Zrób to samo, ale użyj obciążenia o stałej mocy P.
 2. Oblicz wydajność w watogodzinach: Q = P ⋅ T.

Co to jest współczynnik C baterii?

Współczynnik C określa szybkość rozładowywania baterii. Im wyższa szybkość rozładowania (tj. wyższa wartość znamionowa C), tym niższa całkowita pojemność akumulatora. Na przykład, jeśli posiadasz 60 Ah akumulator o parametrze 1 C, oznacza to, że jest on w stanie dostarczyć 60 A prądu w sposób ciągły w ciągu 1 godziny

Check out 32 similar tech and electronics calculators 💻
3D printing costAmdahl's lawBattery life...29 more