Kalkulator Bezpiecznego Kredytu 2%

Created by Artur Kosior
Reviewed by Hanna Pamuła, PhD and Anna Szczepanek, PhD
Last updated: Apr 05, 2023


Kalkulator Bezpiecznego Kredytu 2% powstał, by przedstawić wszystkim zainteresowanym skorzystaniem z tego programu, na ile może on okazać się korzystny dla konkretnej, indywidualnej kwoty planowanego kredytu. Narzędzie to pozwala na obliczenie wysokości rat w okresie ich dofinansowywania, jak i na wyliczenie różnicy w wartości do spłaty w całym okresie kredytowania.

Jak skorzystać z kalkulatora kredytu 2%?

By otrzymać swoją kalkulację Bezpiecznego Kredytu 2%, wystarczy zadeklarować wiek mniejszy niż 45 lat fakt nieposiadania jak dotąd własnego mieszkania lub domu oraz stan cywilny. Należy także podać:

  • kwotę kredytu (można skorzystać z uśrednionych cen za m2 mieszkania w największych polskich miastach),
  • wartość wkładu własnego, oraz
  • okres kredytowania.

Kalkulator Bezpiecznego Kredytu 2% porównuje kredyt w ramach tego programu z tradycyjnym kredytem bez dofinansowania, dla którego przyjęta stopa procentowa to 8,46% a marża 0,846%. Wartości te można swobodnie personalizować w polu kalkulatora „Szczegółowe warunku kredytu”.

Kalkulator zakłada warunki przyjęte w obliczeniach rządowych, które mogą ulec zmianie w zależności od ewentualnych zmian w samym programie jak i od zmieniających się czynników makroekonomicznych.

Przykład 1: Singiel z Warszawy, kawalerka 35 m²

Singiel zamierzający przy pomocy Bezpiecznego Kredytu 2% sfinansować zakup mieszkania o powierzchni 35 m² w Warszawie. Zakładając średnią cenę za m² w stolicy na poziomie 13 961 zł, jego wartość wyniesie 488 635 zł. Przyjmujemy, iż nie dysponuje on żadnym wkładem własnym. W tym przypadku, łączna wartość kredytu z dofinansowaniem w ramach programu wyniesie 955 459,40 zł, zaś bez niego 1 184 440,16 zł. Oznacza to korzyść w wysokości blisko 230 tysięcy złotych. Miesięczne raty będą natomiast niższe od niemal 2300 do 1500 zł pod koniec 10-letniego okresu dofinansowywania.

Przykład 2: Małżeństwo z Rzeszowa i ich wymarzone 60 m²

Małżeństwo z Rzeszowa chce zakupić swoje pierwsze mieszkanie, także korzystając z Bezpiecznego Kredytu 2%. W tym mieście średnia cena za m² wynosi 8199 zł. Para jest zainteresowana mieszkaniem o powierzchni 60 m² oraz dysponuje 100 000 zł wkładu własnego. Łączna kwota do spłaty w przypadku kredytu objętego rządowym wsparciem wyniesie tutaj 766 384,69 zł zaś dla standardowego finansowania 950 052,90 zł. Młode małżeństwo zyska w ten sposób 183 668,21 zł, zaś raty będą mniejsze o od 1800 do 1200 zł przed przejściem na ratę stałą po upływie 10 lat.

Artur Kosior
Bezpieczny kredyt 2% to program, który ma ułatwić młodym osobom zakup pierwszego mieszkania. Nasze narzędzie pozwoli Ci łatwo sprawdzić, ile możesz zaoszczędzić dzięki temu rozwiązaniu.
Czy masz ukończone 45 lat?
Nie
Czy masz lub miałeś/aś kiedyś mieszkanie/dom?
Nie
Stan cywilny
Małżeństwo
Maksymalna kwota kredytu dla małżeństwa to 600 tys. zł.
Twoje wymarzone mieszkanie
Znam cenę i wpiszę ją poniżej.
Cena mieszkania
$
Możesz tez pominąć tę sekcję i przejść niżej - o ile już wiesz, jakiej kwoty kredytu potrzebujesz.
Kredyt
Kwota kredytu
$
Wkład własny
$
Okres kredytowania
lat
Szczegółowe warunki kredytu
Domyślne
Zdolność kredytowa
Dla wielu osób przeszkodą w zakupie mieszkania jest niska zdolność kredytowa, związana z wprowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. Rekomendacji S, stosowanej przez banki w procesie oceny zdolności kredytowej. W kontekście programu Bezpieczny Kredyt 2% należy się spodziewać modyfikacji tych wytycznych. W miarę klarowania się przepisów będziemy aktualizować nasz kalkulator.
Check out 44 similar mortgage and real estate calculators 🏠
ARM mortgageARVAverage daily rate… 41 more
People also viewed…

Alien civilization

The alien civilization calculator explores the existence of extraterrestrial civilizations by comparing two models: the Drake equation and the Astrobiological Copernican Limits👽

Customer acquisition cost (CAC)

Our customer acquisition cost calculator can help you to calculate the cost you need to acquire a customer.

Rent or buy

The rent or buy calculator is an intelligent tool that will help you decide whether to buy or rent a house.

Sunbathing

Do you always remember to put on sunscreen before going outside? Are you sure that you use enough? The Sunbathing Calculator ☀ will tell you when's the time to go back under an umbrella not to suffer from a sunburn!
Copyright by Omni Calculator sp. z o.o.
Privacy policy & cookies
main background